ZIŅAS

Konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” rezultāti

14.05.2021

Konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” projektu pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēmusi lēmumu 2021. gadā atbalstīt sekojošos pētniecības projektus:  

Projekta nosaukums 

Projekta vadītājs 

Komisijas lēmums 

Digitālo inovāciju prioritātes, daudzveidība, izplatība un loma Latvijas muzeju ilgtspējīgā attīstībā 2020.-2021.gadā 

Elīna Vikmane 

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā 

Gunārs Bībers. Drāmas teorija. Lekcijas. 

Raimonds Briedis 

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā 

Mūzikas industrijas attīstības iespējas: audiovizuālo darbu radīšana, administrēšana un monetizācija digitālajā vidē. 

Guna Zučika 

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā 

90 par deviņdesmitajiem. I pētniecības fāze. 

Auguste Petre 

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā 

Lielpasākuma “Rīgas astoņsimtgade” saturu ietekmējošie faktori organizatoru skatījumā. 

Diāna Čivle 

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā 

Latviešu atdzejas tendences 20. gadsimtā un kultūru reprezentācija padomju laika atdzejojumos. 

Ivars Šteinbergs 

Finansiāli atbalstīt daļējā apmērā