ZIŅAS

Doktorantūrā studēt un radīt audiovizuālo mākslu, teātri un laikmetīgo deju: LKA aicina uz konsultāciju par studijām profesionālajā doktorantūrā

14.12.2020

2020. gada 17. decembrī plkst. 15.00 Zoom platformā Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina interesentus uz konsultāciju par studijām profesionālajā doktora studiju programmā mākslās "Mākslas", apakšprogrammā "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja". Konsultācijā piedalīsies LKA prorektore akadēmiskajā darbā profesore Zane Šiliņa un LKA profesore Inga Pērkone. Pieteikties konsultācijai iespējams līdz 17. decembra plkst. 10.00, aizpildot elektronisko pieteikuma formu: https://forms.gle/ejq4D5XjEQovixzi6.

LKA kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju pirmo reizi 2021. gadā piedāvās Latvijā nebijušu iespēju radošo nozaru praktiķiem – pirmo profesionālās doktorantūras programmu mākslās “Mākslas”.

Dokumentu iesniegšana notiks elektroniskā formātā, aizpildot studiju pieteikuma formu LKA mājaslapā www.lka.edu.lv no 11. līdz 15. janvārim. Iestājpārbaudījumi notiks tiešsaistē Zoom platformā no 20. līdz 22. janvārim. Vairāk informācijas par programmu, iestājpārbaudījumiem un dokumentu iesniegšanu.    

Kopīgā profesionālā doktora studiju programma mākslās “Mākslas” paredz nodrošināt kultūras, sabiedrības un sociālajām vajadzībām atbilstošas, mākslinieciskajā jaunradē un zinātnē balstītas, kā arī mākslinieciskajā praksē piemērojamas doktora līmeņa starptautiski atzītas profesionālās studijas. Programmas struktūra un saturs veidots tā, lai doktoranti gūtās teorētiskās atziņas aprobētu mākslinieciskajā praksē, tā nodrošinot balansu starp teorētiskajiem aspektiem un praktisko māksliniecisko darbību.

Mākslinieciskās prakses darbs tiks organizēts sadarbībā ar profesionālajiem orķestriem, koriem, koncertorganizācijām, muzejiem, izstāžu zālēm, galerijām, teātriem, filmu studijām un laikmetīgās dejas organizācijām, uzņēmumiem, tai skaitā dizaina un radošo industriju uzņēmumiem, nozaru un profesionālajām asociācijām un publiskās pārvaldes institūcijām un starptautiskām mākslas un dizaina institūcijām, ar kurām ir noslēgti atbilstoši sadarbības līgumi.

Ņemot vērā studiju programmas specifiku, tās īstenošanā ir piesaistīti gan akadēmiskie docētāji, gan liela daļa nozaru speciālistu ar ilggadēju empīrisku un praktisku pieredzi un autoritāti, kā arī radošās darbības izcilību apvienojumā ar akadēmisko pieredzi. Studiju programmas īstenošanā plānots piesaistīt arī ārzemju viesdocētājus.