ZIŅAS

Ēnu dienā Kultūras akadēmija aicina ēnot „Radošo industriju” studentus, E.Smiļģa Teātra muzeja un Audiovizuālās mākslas katedras vadītājus un pasniedzējus

24.01.2019

13. februārī visā Latvijā norisināsies ikgadējā karjeras izglītības akcija “Ēnu diena”. Jau piekto gadu šajā akcijā piedalās arī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), aicinot skolēnus iepazīties ar profesiju daudzveidību un specifiku, kāda sastopama LKA akadēmiskajā un radošajā vidē. 2018. gadā uzzināt vairāk par LKA sastopamajām radošajām profesijām izvēlējās 260 skolēni no visas Latvijas! Skolēnu pieteikumi ēnot speciālistus kādā no astoņām šajā gadā piedāvātajām vakancēm tiks pieņemti līdz 3. februārim: http://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/1143.

Šajā gadā aicinām skolēnus ēnot LKA prorektori zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāju Andu Laķi, Audiovizuālās mākslas katedras vadītāju Daini Juragu, bakalaura studiju programmas „Radošās industrijas” studentus, E.Smiļģa Teātra muzeja vadītāju un profesoru Jāni Siliņu, Radošās darbības centra jaunrades projektu koordinatori Kristīni Freibergu, pasniedzējas Signi Kazāku un Baibu Zilgalvi, mūsdienu japāņu valodas pasniedzēju Uģi Nasteviču.

Anda Laķe ir viena no 12 Latvijas zinātnes 2019. gada vēstnešiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija nominējusi projektā #ZinātneLatvijai. Anda Laķe ir LKA prorektore zinātniskajā darbā un vada vienu no pieprasītākajām LKA apakšprogrammām "Kultūras socioloģija un menedžments", kurā studējošie tiks uzņemti arī šajā vasarā. Prorektora pienākumos ietilpst pētnieciskās darbības organizēšana LKA, kas ietver augstskolas pasniedzēju un studentu zinātniski pētniecisko aktivitāšu sekmēšanu. Anda Laķe ir idejas autore projektam “Latvijas Kultūras kanona konkurss”, kura organizēšanā piedalās jau sešus gadus, aicinot vidusskolēnus oriģinālos un neparastos veidos pētīt un aktualizēt kultūras mantojuma vērtības.

LKA Audiovizuālās mākslas katedra aicina audiovizuālās mākslas nozares interesentus un kino cienītājus Ēnu dienā paviesoties vietā, kur LKA top kino un studiju procesa ietvaros darbojas topošie audiovizuālās mākslas profesionāļi, - LKA Nacionālajā Filmu skolā, kur arī bāzējas LKA Audiovizuālās mākslas katedra, ko vada LKA absolvents un operators Dainis Juraga. Daiņa vadībā ēnotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par studiju procesu, iepazīties ar tehniku un tās piedāvātajām iespējām, kino radīšanas procesā, kā arī uzzināt vairāk tieši par paša Daiņa profesionālajām gaitām operatora profesijā. Ēnotājiem būs arī iespēja ielūkoties tajā, ko LKA absolventi ir paveikuši, baudot speciāli viņiem organizētu filmu skati.

Savukārt LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” 1. kursa studenti Ēnu dienā aicina skolēnus pievienoties ideju forumā “Maināmies ēnām”, pavadot dienu LKA, neformālās sarunās uzzinot visu sev interesējošo par studijām, kā arī kopā ar studentiem un pieaicinātiem ekspertiem vērtējot studiju kursā “Radošā domāšana” tapušās idejas pakalpojumiem, precēm un kultūras notikumiem. Vai, apmeklējot kino, neesi kādreiz vēlējies, lai tev tiktu dota zīme, ka tuvākās 3 minūtes filmā nenotiks dramatiski un izšķiroši pavērsieni, dodot tev iespēju uzpildīt dzēriena un popkorna krājumus. Risinājums šai problēmai atrast ar ideju “Baltā biļete uz balto momentu”. Par ko tu parasti domā, ejot garām Rīgas kanālam? Noteikti par to, ka tā ir patiesi piemērota vieta laikmetīgā baleta izrādei “Romeo un Džuljeta”, kas norisinātos kanālā uz laipām. Šīs ir tikai dažas no idejām, ko radījuši studenti un kuru attīstīšanā un prezentēšanā tiks aicināti piedalīties arī skolēni Ēnu dienas ietvaros LKA.

LKA struktūrvienības ir arī muzeji – Rīgas Kino muzejs un E.Smiļģa Teātra muzejs. Ēnu dienā savās ikdienas skolēnus pievienoties aicinās Teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš, kurš arī ir profesors LKA un  teātra pētnieks. Jānis Siliņš LKA lasa lekcijas latviešu teātra vēsturē, režijas vēsturē, režijas teorijā, skatuves runā un metodikā. Kā scenāriju autors un režisors Latvijas Televīzijā piedalījies vairāku kultūrvēsturisko seriālu tapšanā („Latvijas teātru vēsture”, „Latvijas Nacionālais teātris”, „Dailes teātris”, „Liepājas teātris”, „Valmieras teātris”, „ Rūdolfa Blaumaņa darbu iestudējumi profesionālajā teātrī” u.c.). Organizējis ne tikai tematiskus pasākumus par izcilām Latvijas skatuves mākslas personībām muzejā, bet arī devīto gadu, kā mākslinieciskais direktors, piedalās LKA skatuves mākslas festivāla “Patriarha rudens” organizēšanā. Režisējis un veidojis scenārijus vairākiem valstiski nozīmīgiem pasākumiem. 2018. gadā saņēmis Kultūras ministrijas atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātra vēstures izpētē un popularizēšanā.

Radošu projektu koordinēšana, sadarbība ar studentiem un kultūras iestādēm, pasākumu producēšana – tie ir tikai daži no LKA Radošās darbības centra pienākumiem. Viena no centra projektu vadītājām Kristīne Freiberga kopā ar komandu nodrošina LKA mērķiem un darbības stratēģijai atbilstīgu kvalitatīvu radošo darbību un tās pārraudzību. Koordinē LKA iegūstamo radošo skatuves mākslas profesiju studiju darbus, pārrauga akadēmijas notiekošo ārpus studiju procesa radošo pasākumu norisi, administrē un vada kultūras pasākumus, ko akadēmija veic sadarbībā ar citām institūcijām, sadarbības partneriem. Strādā ar kultūras studiju apakšprogrammās studējošajiem gan bakalaura, gan maģistra līmenī, iesaistot studentus praksēs, veicinot studentu profesionālo izaugsmi un papildinot akadēmijā iegūstamās teorētiskās zināšanas ar reālu praksi.

Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja piedalīties lektores Signes Kazākas lekcijās, aprunāties par zviedru valodas un kultūras apguves iespējām Latvijā un Zviedrijā, lektora darbu, kultūras pasākumu organizēšanu, dalību starptautiskos projektos, kā arī citiem ar valodu un kultūru saistītiem jautājumiem. Darba gaitas Signe Kazāka LKA sākusi pirms diviem gadiem kā Starpkultūru sakaru apakšprogrammas ‘’Latvija – Ziemeļvalstis’’ vadītāja un zviedru valodas lektore. Savā akadēmiskajā darbībā īpaši pievēršas starpkultūru komunikācijai, kino un literatūrai, kā arī radošajai darbībai ar zviedru valodu un kultūru kā centrālo elementu.

LKA pasniedzējs Uģis Nastevičs ēnām piedāvās pievienoties lekcijās "Mūsdienu japāņu valoda". U. Nastevičs bakalaura un maģistra grādu ieguvis, pētot japāņu un latviešu kultūru. Kopš 2007. gada Latvijā sniedz japāņu valodas tulkošanas un gida pakalpojumus. Latvijā un Japānā uzstājas ar referātiem un vieslekcijām, regulāri sagatavo akadēmiskas un populārzinātniskas publikācijas, kā arī uztur sakarus abu valstu starpā.

Baiba Zilgalve ar Latvijas Kultūras akadēmiju ir saistīta jau kopš 2013. gada, kad iestājās bakalaura studiju apakšprogrammā “Starpkultūru sakari Latvija – Nīderlande/Vācija”. Piecus gadus vēlāk viņa uzsāka studijas maģistratūrā "Kultūras menedžments un radošās industrijas" un vienlaikus uzsāka darba gaitas LKA gan kā vieslektore, kura aktīvi iesaistās visos LKA pasākumos, gan Studiju departamenta darbiniece. Ēnu dienas ietvaros omulīgā un brīvā atmosfērā skolēniem tiks piedāvāta individuāla lekcija nīderlandiešu valodā, kā arī būs iespēja parunāties par studiju pieredzi, darba ikdienu, kas saistīta ar LKA un tās projektiem dažādās radošo industriju nozarēs. 

Dalība Ēnu dienā LKA nav tikai iespēja uz pāris stundām ielūkoties akadēmiskā personāla darba ikdienā, no malas vērojot lekciju norisi vai radoša darba tapšanu. Tā ir iespēja iekļauties procesā un, nepastarpināti, kontaktējoties ar personībām, kas sevi jau pierādījušas Latvijas un starptautiskā kultūras vidē tādās jomās kā kino, māksla un teātris, iegūt praktisku pieredzi, kas pēc vidusskolas beigšanas varētu būt noderīga, izvēloties turpmākās izglītības iespējas.

Latvijas "Ēnu dienu" organizē biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Young Enterprise Latvija". Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.