ZIŅAS

Erasmus+ programmas papildkonkurss mobilitātei pavasara semestrī

13.09.2021

Aicinām visus studējošos (izņemot bakalaura līmeņa 1. kursa studentus) pieteikties mobilitātes (studijas, prakse un absolventa prakse) braucieniem Erasmus+ programmas ietvaros 2021./2022. ak. gada pavasara semestrī. Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 23. septembris. Visus pieteikumus jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu ilze.beimane@lka.edu.lv vai nu kā parakstītus un ieskenētus pdf dokumentus, vai arī parakstītus ar elektronisko parakstu.

 

Pieteikumā jāietver:

1) aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma veidlapa;

Veidlapa (84,0 KB)

Visām veidlapas sadaļām ir jābūt aizpildītām, tās nedrīkst tikt mainītas vai dzēstas.

Pieteikuma veidlapas ir jāaizpilda datorrakstā

2) motivācijas vēstule latviešu valodā (vēstuli adresēt Studiju programmu padomei).

 

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā svērtā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

 

Konkursa rezultāti

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2021. gada 1. oktobrī Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

 

Augstskolu saraksts (353,0 KB)

 

Organizācijas praksēm var meklēt šeit:

http://erasmusintern.org//

www.praxisnetwork.eu

https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities

 

Starpniekorganizācijas, kas piedāvā prakses vietas:

http://europroyectos.eu/  

https://humacapiact.com/

https://apply.spain-internship.com

http://www.euroformrfs.it/en/home-en/

http://www.madridsquare.eu/ 

http://www.erasplus.com/en/

http://www.algoos.com/

http://www.stagemalta.org

www.martinmulliganmarketing.com

 

Uzmanību!!!

  1. Konkursā var pieteikties arī studējošie, kuri jau ir izmantojuši studiju vai prakšu mobilitāti Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros vai Erasmus+ programmas ietvaros, ar nosacījumu, ka iepriekšējais mobilitātes periods tajā pašā studiju ciklā (bakalaura, maģistra, doktora) ir bijis ne ilgāks par 10 mēnešiem. Absolventu prakse tiek ierēķināta attiecīgajā studiju ciklā, kas tiek absolvēts.
  2. Pēdējo kursu studenti – ja vēlaties pieteikties absolventu praksei, tas jums jādara tagad, vēl esot studenta statusā. Praksi var iziet viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas.

 

Foto no Evitas Vebrasas studiju mobilitātes Ļubļanā, Slovēnijā