ZIŅAS

Aicinām visus studējošos pieteikties studiju mobilitātes braucieniem EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros

13.09.2021

Aicinām visus studējošos pieteikties studiju mobilitātes  braucieniem EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros uz Agireiri universitāti (Islande) un Voldas augstskolu (Norvēģija). Konkurss tiek organizēts mobilitātes braucieniem četrās plūsmās:

  • 2021./2022. ak. gada pavasara semestrī (1 studiju vieta uz Agireiri universitāti);
  • 2021./2022. ak. gada pavasara semestrī (1 studiju vieta uz Voldas augstskolu);
  • 2022./2023. ak. gada rudens semestrī (1 studiju vieta uz Agireiri universitāti);
  • 2022./2023. ak. gada rudens semestrī (1 studiju vieta uz Voldas augstskolu).

Bakalaura līmeņa 1. kursa studenti var pieteikties tikai uz 2022./2023. ak. gada rudens semestra mobilitātes braucieniem.

Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 23. septembris. Visus pieteikumus jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu ilze.beimane@lka.edu.lv vai nu kā parakstītus un ieskenētus pdf dokumentus, vai arī parakstītus ar elektronisko parakstu.

 

Pieteikumā jāietver:

1) aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma veidlapa;

Veidlapa (62,5 KB)

Visām veidlapas sadaļām ir jābūt aizpildītām, tās nedrīkst tikt mainītas vai dzēstas.

Pieteikuma veidlapas ir jāaizpilda datorrakstā

2) motivācijas vēstule latviešu valodā (vēstuli adresēt Studiju programmu padomei).

 

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā svērtā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

 

Konkursa rezultāti

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2021. gada 1. oktobrī Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.