ZIŅAS

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkursā atbalstīti visi Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku iesniegtie projekti

11.11.2020

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu atklātā konkursā atbalstīti visi trīs Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku iesniegtie projektu pieteikumi! Priecājamies par Jura Urtāna komandu, kas īstenos projektu "Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība", Lienes Ozoliņas komandu, kas īstenos projektu "Nacionālisma māksla: sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā" un Ievas Zemītes komandu, kas strādās pie pētījuma 'Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai".