ZIŅAS

Ingas Pērkones raksts publicēts zinātniskā monogrāfijā par kino vēsturi un attīstības perspektīvām postpadomju telpā

13.12.2017

Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas katedras vadītāja prof. Inga Pērkone no 6. līdz 8. decembrim ar referātu piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē “PSRS nacionālo kinematogrāfiju vēsture un kinomākslas un kino izglītības attīstības perspektīvas SNG, Gruzijā un Baltijas valstīs”. Konferences ietvaros tika atvērta autoru kolektīva zinātniska monogrāfija par kino vēsturi un attīstības perspektīvām postpadomju telpā: История национальных кинематографий в СССР и перспективы развития кино государств-участников СНГ, стран Балтии и Грузии: Коллективная монография / Науч. ред. Н.А. Кочеляева, А.П. Николаева-Чинарова, Е.В. Пархоменко. -- М.: Академический проект, 2018, ISBN 978-5-8291-2171. Monogrāfijā ievietots Ingas Pērkones raksts "Latvijas kino: periodi un tendences". Rakstu krievu valodā tulkojis LKA lektors Ēriks Bormanis. Monogrāfijā izmantotas fotogrāfijas no LKA Rīgas Kino muzeja krājuma. 
 
Foto: Valdis Eglītis