JAUNUMI

Izsludināta pietikšanās Erasmus+ mobilitātei

16.09.2019

Aicinām visus studējošos (izņemot bakalaura studiju programmas 1. kursa studentus) pieteikties mobilitātes (studijas un prakse) braucieniem Erasmus+ programmas ietvaros 2019./2020. ak. gada pavasara semestrī. Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 20. septembris. Visus pieteikumus jāiesniedz Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamentā (32. kabinetā).

Pieteikumā jāietver:

  1. aizpildīta un pretendenta parakstīta

    pieteikuma anketa (lejupielādēt šeit!) (79,5 KB)

  2. motivācijas vēstule latviešu valodā (vēstuli adresēt Studiju programmu padomei).

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

  1. apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)
  2. studenta sekmju vidējā svērtā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);
  3. studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);
  4. motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);
  5. studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Visām anketas sadaļām ir jābūt aizpildītām, tās nedrīkst tikt mainītas vai dzēstas.
Pieteikuma anketas ir jāaizpilda datorrakstā. Anketas var meklēt Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi ilze.beimane@lka.edu.lv

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2019. gada 27. septembrī Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Augstskolu saraksts (lejupielādēt šeit!) (312,0 KB)

Organizācijas praksēm var meklēt šeit: 
http://erasmusintern.org// 
www.praxisnetwork.eu 
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities

Starpniekorganizācijas, kas piedāvā prakses vietas: 
http://www.algoos.com/ 
http://www.erasplus.com/en/ 
https://coimbrainternship.com/ 
http://europroyectos.eu/

Uzmanību!!!

  • Konkursā var pieteikties arī studējošie, kuri jau ir izmantojuši studiju vai prakšu mobilitāti Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros vai Erasmus+ programmas ietvaros, ar nosacījumu, ka iepriekšējais mobilitātes periods tajā pašā studiju ciklā (bakalaura, maģistra, doktora) ir bijis ne ilgāks par 10 mēnešiem.