ZIŅAS

Latvijā atklāti vēl septiņi jauni pilskalni – pieci Kurzemē, divi Latgalē!

04.10.2021

Vasarā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) īstenotā projekta “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.–2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” ietvaros tika atklāti septiņi jauni pilskalni. Ziņas par iespējamiem pilskalniem sniedza LIDAR karšu pētnieki – senvēstures entuziasts Atis Blūms, arheologs Raimonds Rozenvalds un vēsturnieks Jānis Goldšmits.

Pēc īstenotajiem lauka pētījumiem novados projekta vadītāja un arheologa Jura Urtāna vadībā, jaunatklāto pilskalnu kopumam pievienojušies vēl septiņi jauni pilskalni: divi no tiem atrodas Latgalē – Vierņu pilskalns Ludzas novada  Zvirgzdenes pagastā un  Puncuļovas pilskalns II Balvu novada Baltinavas pagastā, kas lokalizēts blakus labi zināmajam Puncuļovas pilskalnam.

Vasaras pētījumi īpaši nozīmīgi bijuši Kurzemei, kur līdz šim bija zināms tikai viens jaunatklāts pilskalns – Kaļķu kalns Dundagas novadā. Tagad to papildina pieci jaunatklājumi – Balandes pilskalns Kuldīgas novada Alsungas pagastā, Izriedes pilskalns Dienvidkurzemes novada Bunkas pagastā, Stulbenes pilskalns Kuldīgas novada Nīkrāces pagastā, Kaņautu pilskalns Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagastā un  Oškalnu pilskalns Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā.

Vairāk par jaunatklātajiem pilskalniem ar to atrašanās vietu koordinātēm un īsiem Jura Urtāna sagatavotiem aprakstiem iespējams iepazīties LKA mājaslapā: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/pilskalnu-jaunatklajumi-latvija-2018-2021gada-kulturvesturiska-n/jaunatklato-pilskalnu-saraksts/.  Jaunatklāto pilskalnu sarakstu papildina arheologa, projekta īstenotāja Jāņa Meinerta sagatavotā karte.

 

***

Projekts “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” (Nr. lzp-2020/2-0078) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

 

 

 

Vairāk informācijas:

Juris Urtāns

 juris.urtans@lka.edu.lv  

 

Sagatavoja:

Ieva Vītola

vitola.ieva@gmail.com