JAUNUMI

Latvijas Kultūras akadēmijas izlaidumi 2020. gada absolventiem notiks 25. un 26. jūnijā

09.06.2020

25. un 26. jūnijā izlaidumos diplomus saņems 90 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) programmu absolventi – 19 maģistra un 71 bakalaura grāda ieguvēji.

LKA rektore profesore Rūta Muktupāvela par absolventiem: “Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi ir šīs valsts nākotnes veidotāji – profesionāļi, izcilas, harizmātiskas personības, kas spēj stāties pretī mūsdienu informācijas haosa un vērtību tirdzniecības laikmeta neprognozējamībai un izaicinājumiem, ceļot sabiedrības labklājību ar savām zināšanām un prasmēm, ar mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības paņēmieniem.”

25. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 13.00 notiks izlaidums LKA un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) kopīgās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” pirmajiem absolventiem.

No plkst. 14.00 līdz 15.00 izlaidumā diplomus saņems maģistrantūras absolventi: “Kultūras menedžments un radošās industrijas”, “Kultūras un starpkultūru studijas” un programmas  “Audiovizuālā un skatuves māksla” absolventi, kā arī bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” absolvente.

26. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 14.00 izlaidums notiks bakalaura studiju absolventiem: “Starpkultūru sakari Latvija - Ziemeļvalstis”, “Starpkultūru sakari Latvija - Francija, Latvija - Francija/Beļģija”, “Starpkultūru sakari Latvija - Austrumāzija”, “Starpkultūru sakari Latvija - Lielbritānija”, “Starpkultūru sakari Latvija - Spānija” un “Kultūras teorija un menedžments”.

Šajā gadā, ņemot vērā Covid-19 dēļ noteikto sanitāro protokolu un pieļaujamo dalībnieku skaitu publiskajos pasākumos, svinīgajos pasākumos piedalīsies tikai absolventi, pasniedzēji un LKA darbinieki. Ceram uz sapratni un aicinām radus un draugus LKA absolventus sveikt pēc izlaiduma mājās vai kādā citā skaisto svētku svinēšanas vietā!