ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas studenti platformā Spotify veido podkāstu „LKA runā” ar četrām tematiskajām sadaļām

01.02.2021

Sākot ar 2021. gada 2. februāri līdz pat maijam, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studenti platformā Spotify divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās – piedāvās interesentiem sekot līdzi aktualitātēm LKA studiju piedāvājumā, radošajos procesos, pētniecībā, kā arī starptautiskajā mobilitātē podkāsta „LKA runā” četrās tematiskajās sadaļās: „Studenti runā”, #nevarunepētīt, „Dialogi” un „Kultūras Odiseja”.

STUDENTI RUNĀ

Tematiskajā sadaļā „Studenti runā” bakalaura studiju „Radošās industrijas” 3. kursa students Artūrs Apsītis iepazīsies ar LKA studiju daudzveidību, katrā epizodē tiekoties ar dažādu LKA bakalaura studiju programmu studentiem. Artūrs draudzīgās sarunās noskaidros nianses par katru studiju programmu, piemēram, kas ir kultūra un kāpēc tā ir jāstudē, kāda ir LKA studiju specifika, kā arī to, kā ir studēt klātienē un kā – attālināti, iespējams, noskaidrojot arī studentu nākotnes plānus.

KULTŪRAS ODISEJA

Nozīmīga LKA studiju sastāvdaļa ir starptautiskā mobilitāte – ikvienam studentam ir iespēja vienu vai divus semestrus pavadīt kādā no 120 LKA sadarbības augstskolām Eiropā programmas ERASMUS+ ietvaros, studējot līdzīga profila studiju novirzienā. 3. kursa bakalaura studiju „Starpkultūru sakari” specializācijas „Latvija – Vācija” studente Zanda Zelma Lece sadaļas „Kultūras Odiseja” epizodēs tiksies ar studentiem, kuri bijuši starptautiskajā mobilitātē vai LKA izvēlējušies studēt starpkultūru sakarus. „Kultūras Odisejā” tiks meklētas atbildes, kāpēc‌ ‌latvieši‌ ‌joprojām‌ ‌paliks‌ ‌latvieši‌ ‌arī‌ ‌Francijā,‌ ‌Vācijā‌ ‌vai‌ ‌Itālijā un kā,‌ ‌mācoties‌ ‌par‌ ‌citu‌ ‌valstu‌ ‌kultūrām,‌ ‌vari‌ ‌iepazīt‌ ‌pats‌ ‌sevi?‌ ‌Laikā,‌ ‌ kad‌ ‌fiziski‌ ‌ceļot‌ ‌nav‌ ‌ieteicams,‌ ‌Zanda aicinās doties ‌zināšanu,‌ ‌domu‌ ‌un‌ ‌atmiņu‌ ‌odisejā‌ ‌jeb‌ ‌ceļojumā‌ ‌kopā‌ ‌ar‌ ‌starpkultūru‌ ‌sakaru‌ ‌studējošajiem,‌ ‌kuri‌ ‌atbildēs‌ ‌ne‌ ‌tikai‌ ‌uz‌ ‌šiem‌ ‌jautājumiem,‌ ‌bet‌ ‌pastāstīs‌ ‌par‌ ‌savām‌ ‌studijām‌ ‌un‌ ‌kultūru‌ ‌mijiedarbību.‌

#NEVARUNEPĒTĪT

LKA maģistrantūras 2. kursa „Kultūras menedžments un radošās industrijas” studente Nora Vanaga tematiskajā sadaļā #nevarunepētīt tiksies ar studentiem, lai noskaidrotu, kāda loma LKA studiju procesā ir zinātnei un pētniecībai un kādas tēmas ir uzmanības centrā studentu bakalaura un maģistra darbos. Ko nozīmē pētīt kultūru? Kādi ir pētījumu rezultāti? Cik starpdisciplināri pētījumos kultūra mijiedarbojas ar citām nozarēm? #nevarunepētīt klausītājiem būs arī iespēja uzzināt vairāk par pētījumiem, ko veic LKA Zinātniskās pētniecības centrs.

DIALOGI

Tematiskā sadaļa „Dialogi” iecerēta kā platforma LKA radošo specializāciju studentiem sarunām par mākslu, skatuvi un radošo procesu. Šajā vasarā LKA bakalaura studijas absolvēs trīs radošo specializāciju programmu studenti – „Dramatiskā teātra aktiera māksla”, „Dramatiskā teātra režijas māksla” un „Laikmetīgā deja”. Kā norit darbs attālināti pie diplomdarbu izrādēm, kā radošo procesu īstenot digitāli? – 3. kursa bakalaura studiju „Drāmas un tekstu studijas” studente Rēzija Veronika Laumane noskaidros ne tikai to, kā virtuālais formāts ietekmējis radošo procesu, bet arī uzzinās, kādas ir atšķirības starp teātra un dejas režiju, kādas ir aktiermākslas studentu sapņu lomas un kāpēc radošās personības izvēlējušās studijas LKA.


LKA podkāsts būs klausāms LKA Spotify kanālā (https://ej.uz/LKAruna) otrdienās un ceturtdienās plkst. 16.00.