ZIŅAS

LKA aicina absolventus un kultūras un radošo industriju profesionāļus pieteikties dalībai mentoru programmas otrajā sezonā

22.11.2021

Līdz 2021. gada 5. decembrim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina absolventus un kultūras un radošo industriju nozares profesionāļus pieteikties dalībai mentoru programmas otrajā sezonā.  Programmas mērķis ir veicināt nozares pārstāvju iesaisti LKA studiju procesā un attīstīt sadarbību ar nozares profesionāļiem, dodot studentiem iespēju veicināt savu izaugsmi un iepazīt nozares specifiku.

Programma paredz attīstīt brīvprātīgu 1:1 sadarbību starp studentiem un nozares profesionāļiem, kuri ir gatavi dalīties ar savu pieredzi ar LKA topošajiem absolventiem, kuri ir savas profesionālās karjeras sākumā. 2021. gada vasarā noslēdzās LKA mentoringa programmas pilotprojekts, kas atzinīgi tika novērtēts gan no studentu, gan mentoru puses. Programmā paredzēts apmācīt dalībniekus – mentorus: nodrošināt ar informatīvajiem materiāliem par mentoringa niansēm, atklāšanas semināru, vidusposma tikšanos – tīklošanos, kā arī citu praktisko atbalstu no koordinatora puses. Programmas īstenošanas laiks: 2022. gada februāris – jūnijs.

Mentoru programmas galvenie uzdevumi:

 • paplašināt studenta skatījumu uz darba un/ vai uzņēmējdarbības iespējām nozarē, iepazīt ikdienas profesionālo vidi;
 • attīstīt studenta  kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmi);
 • pilnveidot studenta mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmes;
 • palīdzēt studentam veidot kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē;
 • sniegt atbalstu studiju procesā.

LKA piedāvā mentoram:

 • iespēju nodot savu pieredzi, ietekmēt studenta iegūtās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu;
 • apmācību un pieredzi mentorēšanā, mērķu un uzdevumu definēšanā, izaugsmes novērtēšanā;
 • sniegt ieguldījumu LKA izglītības kvalitātes uzlabošanā; 
 • iespēju iepazīt topošos nozares profesionāļus un gūt iedvesmu jaunām iniciatīvām; 
 • iespēju iepazīties un dalīties pieredzē ar citiem mentoriem;
 • iekļaušanu komunikācijas materiālos saistībā ar dalību mentoru programmā.

No mentora LKA sagaida dalību programmas pasākumos (atklāšanas pasākums + vidusposma tikšanās + noslēguma pasākums), regulāru komunikāciju ar studentu un gatavību sniegt atgriezenisko saiti studentam un Latvijas Kultūras akadēmijai. 

Dalībai pilotprogrammā mentoriem jāpiesakās līdz 2021. gada 5. decembrim nosūtot uz e-pasta adresi vita.dumpe@gmail.com Re: “Mentoru programmai” savu “vizītkarti”:

 1. īsu aprakstu par sevi, iekļaujot kontaktinformāciju un ziņas par iegūto izglītību un profesionālo darbību (nepieciešams informācijas sniegšanai studējošajiem) 
 2. motivācijas vēstuli/ e-pastu ar pamatojumu dalībai programmā (nepieciešams LKA kā programmas koordinatoram) 
 3. foto publicitātei

 

Dalībai 2021. gada mentoringa programmā, kas tika īstenota no š.g. februāra līdz jūnijam pieteicās ap 70 LKA studējošo, no kuriem tika izvēlēti 32, kas novērtēja šo platformu kā iespēju iepazīties ar jau pieredzējušiem kultūras un radošo industriju nozares darbiniekiem un labāk izprast dažādās kultūras jomas iespējas. Vairāki studenti uzsvēra, ka dalība mentoru programmā ļāva no jauna palūkoties uz saviem mērķiem un saprast, kā tos īstenot reālajā dzīvē. 

Vairāk par LKA mentoru programmu: https://lka.edu.lv/lv/prakse-un-karjeras-atbalsts/mentoru-programma/

 

 


Mentoru programma izveidota projekta Nr. 8.2.3.0/018/A/020 “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” ietvaros.