ZIŅAS

LKA pētnieces piedalās Starptautiskajā Kultūras ekonomikas konferencē Melburnā

18.07.2018

No 26. līdz 29. jūnijam Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieces un pasniedzējas – docente Ieva Zemīte un lektore Kristīne Freiberga – Melburnā, Austrālijā piedalījās 20. Starptautiskajā Kultūras ekonomikas konferencē (20th International Conference on Cultural Economics).

Konferences pirmā diena tika atklāta ar 24 jauno pētnieku prezentācijām par savu promocijas darbu tēmām. LKA doktorante Kristīne Freiberga prezentēja promocijas darba projektu “Amatiermākslas sociālekonomiskā ietekme un finansēšanas modeļu attīstības scenāriji” (The socio-economic impact of the amateur arts and the possible development of the funding models). K. Freibergas prezentāciju klausījās un komentēja viena no šobrīd ietekmīgākajām kultūras ekonomistēm Džena Snovbola (Jen Snowball) no Rodas Universitātes Dienvidāfrikā. Tāpat arī no citiem studentiem tika saņemti ļoti labi un vērtīgi komentāri, kas ir būtiski un vērā ņemami promocijas darba attīstīšanā.

Turpmākajās trīs konferences dienās bija iespējams noklausīties 141 referātu 41 sesijā (sešās paralēlās sesijās), tāpat trīs starptautiski nozīmīgu kultūras ekonomistu uzrunas un astoņas paneļdiskusijas par tēmām, kas skar kultūru, ekonomiku, mākslas vērtības noteikšanu, mākslinieku darba tirgu utml. LKA pētnieces konferences otrajā un trešajā dienā prezentēja savus pētījumus “Amatiermākslas ekonomiskās ietekmes novērtēšana – metodoloģiskie izaicinājumi” (Assessing the Economic Impact of Amateur Arts: Methodological Challenges, autores Baiba Tjarve, Ieva Zemīte, Kristīne Freiberga) un “Uzņēmējdarbības domāšanas modelis radošajās industrijās kā resurss sociālu izaicinājumu risināšanai” (Entrepreneurial mindset in creative industries as a resource in addressing societal challenges, autores Ieva Zemīte, Kristīne Freiberga). Kopumā bija ļoti vērtīgi uzzināt nozares aktualitātes pasaulē, dzirdēt šobrīd vadošo pētnieku jaunākās atziņas, iepazīties ar jaunām metodēm kultūras ekonomiskās un sociālās ietekmes vērtēšanā, salīdzināt citu valstu gadījumu analīzi ar Latvijas situāciju, tāpat arī saprast, kādās jomās vēl būtu nepieciešams papildināt zināšanas.

Konferences lielākais izaicinājums bija pārliecinoši prezentēt savus pētījumus izteiktai ekonomistu auditorijai, kas pētniecēm ļoti labi izdevās. Konference norisinājās RMIT Universitātes mūsdienīgajās, lieliski aprīkotajās telpās un dažādās ēkās, kas pašas par sevi ir arhitektūras meistardarbi. Konferenci organizē ACEI – “Association of Cultural Economics International”, līdz ar to dalība konferencē bija lieliska iespēja satikt klātienē, iepazīties un aprunāties ar aptuveni 175 pasaules ievērojamākajiem un šobrīd aktīvajiem gan pieredzējušiem, gan jauniem kultūras ekonomistiem. Īpaši iedvesmojoša bija klātienes tikšanās ar tiem kultūras ekonomistiem, kuru darbus akadēmijas pētnieki regulāri lasa un citē savos pētījumos, kā arī stāsta par tiem saviem studentiem. Pētnieces aprunājās ar ekonomistu Arjo Klāmeru, kuru Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra jau ir uzrunājusi dalībai “Kultūras krustpunktos” un vieslekciju pasniegšanai rudenī. Tikpat atsaucīgs idejai kādreiz atbraukt uz Latviju bija arī kultūras ekonomikas “guru” Deivids Trosbijs. Tieši turpmākas starptautisku apmaiņu un sadarbību iespējas ir viens no vērtīgākajiem konferences ieguvumiem. Melburnas RMIT Universitātes pētniece un pasniedzēja Mega Elkina (Meg Elkins) izteica vēlēšanos veidot sadarbību Kultūras uzņēmējdarbības kursā, iesaistot arī Austrālijas studentus kopīgā uzdevumu veikšanā ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem.

Pētnieces ar prieku rudenī dalīsies konferences iespaidos ar studentiem lekcijās. Liels paldies Latvijas Kultūras akadēmijai, īpaši rektorei profesorei Rūtai Muktupāvelai un prorektorei zinātniskajā darbā profesorei Andai Laķei par atbalstu brauciena realizēšanai.