JAUNUMI

LKA studente Marija Griņeviča, esot apmaiņas studijās Poznaņā, piedalās projektā un poļu jauniešiem stāsta par Latviju

21.02.2014

Starpkultūru sakaru Latvija – Lielbritānija studente Marija Griņeviča, atrodoties savās Erasmus apmaiņas studijās A.Mickeviča universitātē, piedalījās projektā „Europe Meets School”. Projekta ietvaros apmaiņas studenti apmeklē dažādas Polijas skolas un stāsta par savām valstīm. Programmas mērķis ir popularizēt mobilitātes iespējas Eiropas un pasaules kontekstā, kā arī akcentēt ideju un zināšanu apmaiņu.

Poznaņā šī programma darbojas jau otro gadu, un šajā semestrī tajā piedalījās 14 studenti no 7 valstīm: Austrijas, Vācijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas, Armēnijas. No Latvijas (kā arī no Baltijas valstīm vispār) Marija biju vienīgā. Marijai projekta īstenošanai tika piešķirta klase, kurā bija ~14 g veci jaunieši. Trīs akadēmisko stundu laikā klasei angļu valodā tika sniegtas interaktīvas lekcijas par Latviju, mūziku un Rīgu, kas paredzēja skolēnu aktīvu līdzdalību procesā (diskusijas, projekti). Pēdējās nodarbības laikā skolnieki gatavoja projektus par tēmu "Latvia is...", kur viņiem bija jāpielieto iegūtas zināšanas, izmantojot dažādus ilustratīvus un informatīvus materiālus, ko šim nolūkam bija sagādājis Latvijas institūts.