JAUNUMI

No 15. augusta līdz 1. septembrim papildu uzņemšana maģistra un doktora studijām Latvijas Kultūras akadēmijā

31.07.2017

Latvijas Kultūras akadēmijā ir sekmīgi noslēgusies uzņemšana pamatstudijās. Uzņemšanas laikā tika saņemti 611 pieteikumi, kas ir vidēji 9 pieteikumi uz vienu budžeta vietu, un studijas septembrī uzsāks apmēram 160 pirmkursnieki. Vislielākais konkurss sagaidīja reflektantus Bakalaura studiju programmā “Radošās industrijas” (15 pieteikumi uz vienu budžeta vietu) un Bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” (14 pieteikumi uz vienu budžeta vietu).

Augstākā līmeņa studijās – maģistra studiju programmā “Mākslas” un doktora studiju programmā “Mākslas” bija vairāk nekā 50 pieteikumu, konkursu sekmīgi izturējuši un rudenī studijas uzsāks 35 studējošie, bet, lai dotu iespēju pieteikties mākslas maģistra un doktora studijām vairāk interesentiem, no 15. augusta līdz 1. septembrim būs iespējams pieteikties vakantajām budžeta un maksas studiju vietām Maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Kultūras un starpkultūru studijas”, maksas studiju vietām Maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Kultūras menedžments un radošās industrijas”, maksas studiju vietām Maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments” un maksas studiju vietām Doktora studiju programmā “Mākslas”.

Maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras un starpkultūru studijas” mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par Latvijas un pasaules kultūras un mākslas procesiem, kā arī kultūras diplomātiju, lai sagatavotu konkurētspējīgus, analītiski domājošus kultūras speciālistus darbam gan vietējā, gan starpkultūru vidē.  “Kultūras menedžmenta un radošo industriju” apakšprogramma nodrošina izpratni par kultūrpolitiku, kultūrekonomiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju un sekmē tās beidzēju spēju uzsākt radošu uzņēmējdarbību. Savukārt vācu valodā realizētā apakšprogramma “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments”  sagatavo konkurētspējīgus mediju un kultūras menedžerus, kuri spēj darboties visdažādākajās kultūras nozarēs un gūt panākumus modernā Eiropas kultūras telpā visdažādākajās kultūras nozarēs. 

Uz studiju vietām papildus uzņemšanas laikā būs iespēja pretendēt tiem interesentiem, kuri nevarēja ierasties vai nokavēja reģistrāciju un iestājpārbaudījumus jūlija sākumā, kā arī vidusskolu absolventiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas un diplomu par vidējo izglītību iegūst tikai augustā.

Reflektantu pieteikumus gaidīsim no 15. augusta līdz 1. septembrim no plkst. 10:00 līdz 16:00 (Starptautiskā mediju un kultūras menedžmenta studijās līdz 11. septembrim) LKA Ludzas ielā 24 (3.stāvs, 31. kabinets); reflektantu iestājpārbaudījumi no 4. līdz 8. septembrim, Starptautiskā mediju un kultūras menedžmenta studijās līdz 15. septembrim).

Lai pieteiktos studijām, jāsagatavo CV un motivācijas vēstule (Starptautiskā mediju un kultūras menedžmenta studijās vācu valodā) un, ja nepieciešams, citus pielikumus, kā arī jāpārskaita reģistrācijas maksa uz LKA mājaslapā norādīto kontu, jāsagatavo maksājuma izdruka un jādodas uz Akadēmiju, līdzi ņemot 3 fotogrāfijas, pasi, izglītības dokumentus (kopijas iespējams izgatavot uz vietas). Vairāk informācijas par apakšprogrammām, kā arī iestājpārbaudījumu apraksti un vērtēšanas kritēriji LKA mājaslapā: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/uznemsana-lka/papildu-uznemsana/, kā arī rakstot uz e-pastu: info@lka.edu.lv vai zvanot 67140174, 67114807.