ZIŅAS

Nordplus projekta ietvaros norisinājās pirmais digitālais kompetenču pilnveides seminārs skolotājiem kino un mediju pratībā.

29.09.2020

No š.g. 17. līdz 22. septembrim norisinājās jau otrais Latvijas Kultūras akadēmijas organizētais kompetenču pilnveides seminārs skolotājiem “Film and Media for Education”, kurš šogad COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ tika pārcelts uz digitālo vidi vebināru un digitālo radošo darbnīcu formā.

Semināra mērķauditorija ir visu jomu vispārējās izglītības skolu skolotāji, un tajā piedalījās 50 augsti motivēti skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Dānijas. Atšķirībā no citiem līdzīgiem semināriem, galvenais akcents tajā likts uz praktiskiem radošiem uzdevumiem kino un mediju pratībā, kurus izstrādājuši pieredzējuši izglītības jomas un kino un mediju pratības speciālisti, tādējādi dodot iespēju skolotājiem apgūt aktuālas un mūsdienīgas mācību metodes. Dalībniekiem bija iespēja apgūt kino veidošanas un animācijas pamatus, kā arī apgūt mācību stundu dizainēšanu, izmantojot spēles elementus un stāstu veidošanas tehniku. Īpaši nozīmīga seminārā bija iespēja dzirdēt dažādu valstu skolotājus-vēstnešus, kas jau iepriekš piedalījušies kādā no projekta partneru organizētajām konferencēm un kas savās stundās pielieto radošajās darbnīcās apgūtos rīkus un iemaņas. Piemēram, Kristīne Kornijanova no Ventspils 4. vidusskolas savās sociālo zinību stundās analizē kinofestivālos augsti novērtētas un kino balvas saņēmušas mākslas filmas, tādējādi apgūstot kādu no mācību tēmām, savukārt Irina Šaripova no Klaipēdas Proģimnāzijas animāciju veidošanas tehnikā saviem audzēkņiem māca apgūt angļu valodu.

Projekts tiek īstenots ar Nordplus Horizontal programmas finansiālu atbalstu, sadarbībā ar projekta partneriem: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedru (LV), LKA Rīgas kino muzeju (LV), Tallinas Universitātes Baltijas Filmu un mediju skolu (EE), Igaunijas Kino institūtu (EE), Viborgas animācijas skolu (DE), Skolu kino asociāciju (Koulukino) (FI), Lietuvas žurnālistikas centru (LT) un Kauņas Vitauta Dižā Universitāti (LT). Savukārt vebināru un radošo uzdevumu norisi digitālajā seminārā palīdzēja nodrošināt sociālā mācību tīkla ‘11 Humans’ radītāji, kas jau vairākus gadus Latvijā piedāvā online un klātienes mācības gan izglītības iestādēm, gan valsts un privāto uzņēmumu darbiniekiem.

‘Film and Media for Education. Take 2’ ir Nordplus programmas projekts, kura mērķis ir vispārējās izglītības skolotājiem no visām piecām dalībvalstīm sniegt padziļinātas praktiskas zināšanas par mediju un filmu pratību un iespējām šīs zināšanas integrēt un adaptēt izglītības sistēmā. Projekta ideju plānots attīstīt tālāk jau 2021. gadā, kad projekta vadības grožus pārņems Tallinas Universitātes Baltijas Filmu un mediju skolu.

Vairāk par projektu: https://lka.edu.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/starptautiskie-projekti/nordplus-projekti/film-and-media-education/

Partneri: