ZIŅAS

Noslēdzies EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas konkurss 2015./2016. akadēmiskajam gadam

15.01.2015

Tika saņemti un izvērtēti pavisam 9 pieteikumi studiju braucieniem.

Pamatojoties uz Studiju programmu padomes sēdes 2015. gada 15. janvāra protokolu Nr. 4-33/15-3, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas studijām apstiprināti sekojoši Latvijas kultūras akadēmijas studenti.

Piemērotie vērtēšanas kritēriji:

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti) 2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti); 3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti); 4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti); 5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 punkti.

Studiju periodam netika apstiprināti studenti, kuru kopējais punktu skaits nepārsniedza 50 punktu barjeru.

 

Informācija tiks izsūtīta katram studentam individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.