JAUNUMI

Noslēdzies Erasmus+ programmas konkurss 2019./2020. akadēmiskajam gadam.

12.03.2019

Noslēdzies Erasmus+ programmas konkurss 2019./2020. akadēmiskajam gadam. Ir saņemti pavisam 49 pieteikumi studiju braucieniem, 8 pieteikumi praksēm ārvalstu institūcijās un 13 pieteikumi absolventu praksēm. Pamatojoties uz Studiju programmu padomes sēdes 2019. gada 12. marta protokolu Nr. 4-33/19-028, Erasmus+ studijām ir apstiprināti 46 pieteikumi, praksēm ir apstiprināti 8 pieteikumi un absolventu praksēm ir apstiprināti 12 pieteikumi.

Piemērotie vērtēšanas kritēriji:

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 punkti.

Studiju un prakšu periodiem netika apstiprināti studenti, kuru kopējais iegūtais punktu skaits nepārsniedza 50 punktu barjeru.

Informācija tiks izsūtīta arī katram studentam individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.