ZIŅAS

Parīzē norisinās pētniecības projekta “Osmoze” noslēguma konference

14.02.2019

Francijas un Latvijas pētnieku sadarbībā īstenotā nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošā pētījuma “Osmoze” noslēguma konference Parīzē pulcēs pētniekus no Amerikas Savienotajām Valstīm, Francijas, Irānas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Polijas, Vācijas, kā arī pārstāvi no UNESCO Sekretariāta, lai diskutētu par pētījuma rezultātiem. Parīzē, Francijā š.g. 14. februārī Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā (fr. Institut d'études avancées) dienas garumā noritēs starptautiska zinātniskā konference “Nemateriālais kultūras mantojums nacionālajās tiesībās – dialogs ar UNESCO 2003. gada konvenciju” (fr. Le patrimoine culturel immatériel dans les droits nationaux – dialogue avec la convention de l’UNESCO de 2003). Konference veltīta Francijas un Latvijas sadarbībā īstenotā nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošā pētījuma “Osmoze” (2014–2018) rezultātiem.

Pētījums ir īstenots, sadarbojoties Politikas sociālo zinātņu pētniecības institūtam Parīzē (fr. Institut des Sciences sociales du politique) un Latvijas Kultūras akadēmijai / UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedrai, vadošās pētnieces Marijas Kornī (Marie Cornu) un docentes, vadošās pētnieces Anitas Vaivades līdzvadībā. Pētījumā aplūkota nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jaunrade 26 valstu nacionālajās tiesībās, aptverot dažādus pasaules reģionus un tiesību tradīcijas un aplūkojot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu ietekmi uz nacionālo tiesību attīstību. Šāda apjoma pētījums minētajā jomā īstenots pirmoreiz, sadarbojoties zinātniekiem un kultūras mantojuma institūciju pārstāvjiem no Francijas un Latvijas, kā arī pētījumā aplūkotajām valstīm. Pētījums noritējis ar UNESCO Sekretariāta informatīvu atbalstu.

Pētījuma noslēguma ziņojums ietver vairākas pamata sadaļas – (1) “nemateriālā kultūras mantojuma” jēdziena ieviešana valstu nacionālajās tiesībās, saistībā ar iepriekš lietotiem jēdzieniem un tiesību regulējumu; (2) saikne ar citām tiesību jomām, it īpaši cilvēktiesībām, vides tiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām; (3) nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas instrumentu juridiskās formas; (4) nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aizstāvība tiesību aizsardzības iestādēs. Konference sniegs iespēju padziļināt ziņojumā aplūkotos jautājumus, veicinot juridisku diskusiju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem. Latvijas Kultūras akadēmiju konferencē pārstāvēs Anita Vaivade un doktorante, Mg. iur. Līga Ābele.

Pētījuma “Osmoze” rezultātiem veltīto konferenci rīko Politikas sociālo zinātņu pētniecības institūts, Francijas Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija / UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra, sadarbībā ar Humanitāro un sociālo zinātņu institūtu Parīzē. Konference noritēs par kultūras pieminekli atzītā XVII gs. ēkā Senluī salā Parīzē (Hôtel de Lauzun, 17 quai d'Anjou, 75004 Paris). Pēc konferences ir gaidāma pētījuma rezultātu publikācija franču, angļu un latviešu valodās.

Projekta īstenojuma ietvaros četru gadu laikā Francijā un Latvijā noritējuši vairāki starptautiski, nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām veltīti semināri, uz tiem aicinot projektā iesaistītos kolēģus no dažādām valstīm. Pētījums īstenots ar Latvijas-Francijas zinātniskās sadarbības

programmas “Osmoze”, Valsts pētījumu programmas “Habitus”, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Francijas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Vairāk par starptautiskās konferences norisi sk. https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/le-patrimoine-culturel-immateriel-dans-les-droits-nationaux-dialogue-avec-la-convention-de-l-unesco-de-2003. Aktualitātes attiecībā uz pētniecības projektu “Osmoze” sk. https://dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose.

Foto: Ar smaržu ražošanu saistītas prasmes Francijā. UNESCO / © Nadia Bédar APVPG 2015