ZIŅAS

Paziņojums par Ritas Lūriņas promocijas darba aizstāvēšanu

23.02.2021

2021. gada 10. martā plkst. 14.00 tiešsaistē Zoom platformā  (https://zoom.us/j/98553164340?pwd=Q3ZZdzlUT3RWK2RvaGFUUjEzUXMwZz09) notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā RITA LŪRIŅA aizstāvēs promocijas darbu „Žests latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta 30. gadi)” zinātniskā doktora grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā kultūras teorijas apakšnozarē. 

Recenzenti: Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča, Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs, Dr. philol. Maija Burima.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā un šeit