ZIŅAS

Paziņojums par Valdas Vidzemnieces promocijas darba aizstāvēšanu

23.02.2021

2021. gada 10. martā plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (https://zoom.us/j/98553164340?pwd=Q3ZZdzlUT3RWK2RvaGFUUjEzUXMwZz09) notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā VALDA VIDZEMNIECE aizstāvēs promocijas darbu “Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē” zinātniskā doktora grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā kultūras teorijas apakšnozarē. 

Recenzenti: Dr. art. Baiba Tjarve, Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, Dr. art. Baiba Jaunslaviete.

 Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā un šeit