Jaunumi

Paziņojums par Valdas Čakšas promocijas darba aizstāvēšanu

14.11.2017

2017. gada 7. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā VALDA ČAKŠA aizstāvēs promocijas darbu (monogrāfiju) „Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 – 1941) ” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. hist. Irēna Saleniece, Dr. art. Jānis Kudiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, ar promocijas darba kopsavilkumu šeit.