JAUNUMI

Paziņojums par Valdas Čakšas promocijas darba aizstāvēšanu

11.01.2018

2018. gada 9. februārī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā VALDA ČAKŠA aizstāvēs promocijas darbu (monogrāfiju) „Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 – 1941) ” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. hist. Irēna Saleniece, Dr. art. Jānis Kudiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, ar promocijas darba kopsavilkumu – LKA mājaslapā.

Promocijas darba kopsavilkums (961,5 KB)