ZIŅAS

Pieejamas vēl dažas vietas profesionālās kompetences pilnveides programmā “Jaunrades darbu vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos”

13.09.2021

Atbrīvojušās dažas dalībnieku vietas Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā profesionālās kompetences pilnveides programmā “Jaunrades darbu vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos” (36 stundas).

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci par mācīšanas pieejas maiņu, jaunrades lomu kultūras izpratnē un pašizpausmē, jaunrades darbu vērtēšanu skolēna kompetenču veidošanas atbalstam.

Mācībām tiek aicināti pieteikties vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi vizuālajā mākslā 1. - 12. klasē, mūzikā 1. - 12.klasē, teātra mākslā 1. – 12.klasē, literatūrā 4. - 12.klasē.

Mācības notiks 2021.gada 16., 22., 23.., 30 oktobrī attālināti, 6.novembrī –klātienē.

Pieteikšanās līdz 2021.gada 24 septembrim, aizpildot pieteikuma anketu:

https://forms.gle/qq7WYUZXESPzgbLa6

 

Papildu informācija šeit:

https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/pedagogu-kompetences-pilnveides-programmas/

 

 

Papildu informācija: 

tālr.67114800,

e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv