JAUNUMI

Pirmo reizi uzņems profesionālās pilnveides izglītības programmā „Muzeju darbības pamati”

16.05.2017

Līdz 16. jūnijam Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmai “Muzeju darbības pamati”. Programmas ietvaros tiks organizēti četri tematiski lekciju cikli „Muzejs kā institūcija un tā darbības aspekti”, „Pētnieciskais darbs muzejā”, „Darbs ar muzeja krājumu”, „Muzeju komunikācija ar sabiedrību”. Kursi norisināsies laikā no 2017. gada 11. septembra līdz 2018. gada 26. februārim.

LKA 2017. gadā pārņēma muzeju darbinieku izglītības funkciju, turpinot sadarboties ar Kultūras ministrijas Muzeju nodaļu un muzejiem Latvijā.  Programmas mērķis ir sniegt izpratni un zināšanas par muzeju kā vienu no kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, izpētes un popularizēšanas veidiem, bagātināt izpratni par dažādu profilu muzeju darbības specifiku un aktualitātēm muzeju jomā. Sniegt zināšanas, kas noderīgas praktiskajā darbā jebkurā muzeja profesijā.

Nodarbības pasniegs Akadēmijas „Muzeju un kultūras mantojuma studijas” apakšprogrammas pasniedzēji, sadarbības partneri un muzeju nozares speciālisti.

Programmas koordinatore: Agnese Treimane

Profesionālās izglītības programmas ietvaros tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par muzeja kā institūcijas praktisko darbību un filozofiju, ietverot zināšanas par muzeju attīstības vēsturi un nozares normatīvo bāzi, lomu sabiedrībā un galvenajām muzeja funkcijām: vērtību uzkrāšanu un saglabāšanu, pētniecību, komunikāciju. Programmas absolventi iegūs zināšanas par darbu ar muzeja krājumu: krājuma veidošanas politiku, priekšmetu glabāšanu un saglabāšanu, priekšmetu signēšanu, uzskaiti, izmantošanu muzeja darbā u.tml.. Tāpat tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par muzeja kā organizācijas darbību, gūstot ieskatu muzeju menedžmenta, mārketinga, iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos. Līdzās teorētiskajām zināšanām, programmas dalībniekiem tiks piedāvātas arī zināšanas praktiskajā darbā ar ekspozīciju un izstāžu veidošanu un darbu ar apmeklētājiem, t.sk. pamatiemaņas muzejpedagoģijā.

Absolvējot programmu, tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Lai to iegūtu, kursu dalībniekiem jāpiedalās visās 160 stundās, kā arī jāveic patstāvīgi vai grupās uzdevumi, kurus formulēs pedagogi.

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa (pieejama šeit: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/muzeju-darbibas-pamati/) un jānosūta uz e-pastu agnese.treimane@lka.edu.lv līdz 16. jūnijam (vai brīdim, kad tiks pilnībā nokomplektēta grupa).

Maksa par kursu apguvi EUR 340.00