JAUNUMI

"Nākotnes skola" diskutēs par skatuves mākslas izglītības nākotni Eiropā un Latvijā

16.05.2017

2017. gada 19. maijā plkst. 15:00 Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina uz publisku diskusiju par skatuves mākslas izglītības nākotni, kas turpinās projekta "Nākotnes skola" diskusiju sēriju. Saruna notiks divās daļās, pirmajā iezīmējot teātra izglītības izaicinājumus starptautiskā kontekstā, bet otrajā koncentrējoties uz jautājumu, kādu redzam nākotnes aktieri Latvijā.

Diskusiju ievadīs Māstrihtas Teātra akadēmijas profesors Henks Havenss (Henk Havens) ar priekšlasījumu "Teātris un performatīvais spektrs", kurā teātris tiks aplūkots kā sistēma, kas sastāv no mākslinieciskās, producējošās, izglītības un kultūrpolitikas komponentēm, attiecības ar kultūras konteksta dinamiku. Ja pirms 20–30 gadiem mākslas izglītība sagatavoja profesionāļus eksistējošām praksēm, tad šodien gan straujās tehnoloģiju attīstības dēļ, kas jaunākajām paaudzēm kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, gan globalizācijas ietekmes dēļ izglītībai jācenšas paredzēt nākotnes vajadzības. Henks Havenss dalīsies Māstrihtas Teātra akadēmijas pieredzē, pirms vairāk nekā 10 gadiem līdztekus tradicionālajām aktiera un režijas mākslas programmām, atverot jaunu – performances programmu. Pārējie sarunas dalībnieki arī reflektēs par to, kādus izaicinājumus teātra izglītībai viņi saskata tuvākajā nākotnē un kā viņu pārstāvētās augstskolas uz tiem reaģē. Diskusijā piedalīsies dramaturģijas profesors Ivo Kjūls (Ivo Kuyl) no Erasmus Universitātes Karaliskā Teātra, kino un skaņas institūta (RITCS) Briselē, aktiermeistarības profesors Kais Orems (Kai Ohrem) no Mozarteum Universitātes Tomasa Bernharda drāmas institūta Zalcburgā, Alternatīvā un leļļu teātra nodaļas dramaturģijas un režijas pasniedzējs Lukāšs Jirička (Lukáš Jiřička) no Prāgas Skatuves mākslas akadēmijas Teātra fakultātes (DAMU) un Mākslas fakultātes dekāns Leo Svinkelss (Leo Swinkels) no ZUYD Universitātes Māstrihtas Teātra akadēmijas. Šo diskusijas daļu moderēs LKA Teātra un audiovizuālās katedras Teātra virziena vadītāja Zane Kreicberga, un tā notiek ar Eiropas Teātra akadēmiju platformas atbalstu.

Otrajā daļā LKA prorektors radošajā darbā un vairāku aktieru paaudžu pedagogs profesors Pēteris Krilovs vadīs sarunu par aktieru apmācības nākotni Latvijā. Kāds aktieris mums vajadzīgs šodien? Vai tāds aktieris, kādu mēs to sagatavojam šodien, spēs uzrunāt rītdienas skatītāju? Kādas ir darba devēju intereses un vai nākotnes aktieris nebūs pats sev darba devējs? Par šiem un citiem jautājumiem uz sarunu aicināti – LKA profesore Māra Ķimele, kuras vadītais aktieru un režisoru kurss šogad absolvēs akadēmiju, LKA docente un Valmieras drāmas teātra (VDT) režisore Indra Roga, kura vadīs šovasar sadarbībā ar VDT uzņemamo aktieru kursu, Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, kurš aktierus savam teātrim gatavojas uzņemt 2018. gadā, Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis, aktieris un režisors Kārlis Krūmiņš un Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra aktrise Jekaterina Frolova.

Diskusija notiek LKA Teātra mājā "Zirgu pasts", Dzirnavu ielā 46, latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu.

LKA rīkotā diskusiju sērija "Nākotnes skola" ir viena no aktivitātēm Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijai – 100" atbalstītajā projektā "LATVIJAI 200. Latvijas Kultūras akadēmijas futūrisma manifests".

Pirmā diskusija notika 10. februārī un ietvēra pētījuma prezentāciju par sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu vietu Latvijas zinātnes ekosistēmā. 2.–3. maijā Rīgā pulcējās pārstāvji no dažādu Eiropas valstu skatuves mākslas augstskolu maģistrantūrām un ar devīzi "Radot jaunus kontekstus: lokālais kā transversālas sadarbības veicinātājs" (Producing Contexts: locality as agency for transversal collaboration) diskutēja par lokālā un globālā attiecībām mūsdienu skatuves mākslā un izglītībā, iezīmējot teātra un dejas izglītības nākotnes modeļus. Diskusiju sērija noslēgsies 25. un 26. maijā LKA studējošo zinātniskajā konferencē "Zinātmāksla".