ZIŅAS

Sākas pieteikšanās Erasmus+ mobilitātes programmas studiju, prakses un absolventu prakses braucieniem

23.02.2021

Aicinām visus studējošos pieteikties mobilitātes (studijas, prakse, absolventu prakse) braucieniem Erasmus+ programmas ietvaros 2021./2022. ak. gadā. Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 7. marts. Visus pieteikumus jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu ilze.beimane@lka.edu.lv vai nu kā parakstītus un ieskenētus pdf dokumentus, vai arī parakstītus ar elektronisko parakstu.

Pieteikumā jāietver:

  1. aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma veidlapa (aizpildīt datorrakstā!);
  2. motivācijas vēstule latviešu valodā (vēstuli adresēt Studiju programmu padomei).

Visām veidlapas sadaļām ir jābūt aizpildītām, tās nedrīkst tikt mainītas vai dzēstas.

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

  1. apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)
  2. studenta sekmju vidējā svērtā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);
  3. studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);
  4. motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);
  5. studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2021. gada 22. martā Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.


Augstskolu saraksts


Organizācijas praksēm var meklēt šeit:

http://erasmusintern.org//

www.praxisnetwork.eu

https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities

 

Starpniekorganizācijas, kas piedāvā prakses vietas:

http://europroyectos.eu/  

https://humacapiact.com/

https://apply.spain-internship.com

http://www.euroformrfs.it/en/home-en/

http://www.madridsquare.eu/ 

http://www.erasplus.com/en/

http://www.algoos.com/

http://www.stagemalta.org

www.martinmulliganmarketing.com

 


Uzmanību!

  1. Konkursā var pieteikties arī studējošie, kuri jau ir izmantojuši studiju vai prakšu mobilitāti Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros vai Erasmus+ programmas ietvaros, ar nosacījumu, ka iepriekšējais mobilitātes periods tajā pašā studiju ciklā (bakalaura, maģistra, doktora) ir bijis ne ilgāks par 10 mēnešiem. Absolventu prakse tiek ierēķināta attiecīgajā studiju ciklā, kas tiek absolvēts.
  2. Pēdējo kursu studenti – ja vēlaties pieteikties absolventu praksei, tas jums jādara tagad, vēl esot studenta statusā. Praksi var iziet viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas.