ZIŅAS

Skolēnu brīvlaikā Latvijas Kultūras akadēmija aicina pielaikot “Radošo industriju” studentu kurpes!

05.03.2018

Ņemot vērā lielo skolēnu interesi un to, ka 12. klasēm brīvlaiks ir nedēļu vēlāk, piedāvājam apmeklēt vairākas lekcijas arī nedēļā no 19. līdz 23. martam!

Pieteikšanās notiek elektroniski:  http://ej.uz/studentu_kurpes! Vietu skaits ir ierobežots!


Skolēnu brīvlaika nedēļā, no 13. līdz 15. martam, Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina vidusskolēnus apmeklēt abu augstskolu kopīgās bakalaura programmas “Radošās industrijas” 1. kursa studentu lekcijas, iejūtoties “Radošo industriju” studentu kurpēs. Skolēni var pieteikties tādu lekciju apmeklējumam kā “Pasaules mākslas vēsture”, “Publiskā runa un valodas kultūra”, “Ievads mediju industrijā”, “E-komercija un mārketings”, kā arī “Uzņēmējdarbība”. Lekcijām pieteikties iespējams elektroniski: http://ej.uz/studentu_kurpes. Vietu skaits lekciju apmeklējumam ir ierobežots, tāpēc skolēni tiek aicināti pieteikties savlaicīgi! Katrs interesents var reģistrēties tikai vienai lekcijai! Pieteikšanās beidzas 11. martā plkst. 23:59.

Lekciju apmeklējums kopā ar esošajiem studentiem ļaus skolēniem ne tikai noskaidrot, vai bakalaura studiju programma "Radošās industrijas" ir piemērota tieši viņiem, palīdzot pieņemt lēmumu tālākās izglītības izvēlē, bet arī iepazīties ar LKA un RTU studiju vidi, studiju procesu un pasniedzējiem. Skolēniem būs iespēja uzzināt esošo studentu pieredzi un iespaidus par studijām LKA un RTU.

Bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” mērķis ir sagatavot radoši un starpdisciplināri domājošas, zinošas un motivētas personības darbam radošo industriju jomā, kuras spēj darboties radošo industriju nozaru uzņēmumos, pārzina dažādas uzņēmējdarbības formas un padziļināti izprot kultūras un mākslas procesus, vēlas sekmēt radošo industriju izaugsmi Latvijā.  Studiju laikā programmas “Radošās industrijas” studenti padziļināti apgūst studiju kursus, kas nodrošina kompetences dažādās radošo industriju nozarēs, padziļinātu mākslas un kultūras procesu izpratni, uzņēmējdarbības un ekonomikas mārketinga un komunikācijas, radošās domāšanas un tehnoloģiju apguvi.

17. martā, sestdien, no plkst. 12:00 līdz 15:30 (Ludzas ielā 24) notiks Informācijas diena. Aicināts ir ikviens, kurš vēlas noskaidrot visu par studijām, uzņemšanu un iestājpārbaudījumu norisi LKA bakalaura, maģistra un doktora studijās 2018. gadā. Informācijas dienas apmeklētājiem varēs uzzināt, kādās studiju programmās iespējams uzsākt studijas un kādas ir prasības iestājpārbaudījumos.