JAUNUMI

Tallinā norisināsies vērienīga profesionālās pilnveides konference skolotājiem kino un mediju pratībā

09.01.2019

No š.g. 10. līdz 11. janvārim Tallinā norisināsies profesionālās pilnveides konference skolotājiem “FAME: Film and Media for Education” (Kino un mediju pratības integrēšana izglītības saturā), ko organizē Tallinas Universitātes Baltijas Filmu un mediju skola sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolu, Viļņas Universitāti, Igaunija kino institūtu, Igaunijas filmu muzeju, Viborgas animācijas skolu Dānijā, Tamperes Universitāti un British Council pārstāvniecībām Latvijā, Igaunija un Lietuvā.

Konferences laikā uzstāsies tādi jomas eksperti un starptautiski atzīti praktiķi kā Džons Poters (John Potter) noLondonas Universitātes koledžas un Klaus Noers Hjorts (Claus Noer Hjorth) no Dānijas Filmu Institūta, kā arī tiks organizētas radošās darbnīcas, lai dalībniekiem sniegtu zināšanas, kā praktiski integrēt kino un mediju izmantošanu visos mācību priekšmetos, tādējādi veicinot 21. gadsimta prasmju attīstīšanu skolēnos. Konferences mērķauditorija ir visu jomu skolotāji, kuri strādā ar bērniem, sākot no pirmskolas līdz pat vidusskolas pēdējām klasēm, un vēlas mācību procesā iekļaut inovatīvas metodes.

“Mūsdienu digitālajā pasaulē medijpratība ir tikpat svarīga kā lasīt vai rakstītpratība. Sākumā mēs apgūstam burtus, vārdus – pašus pamatus – lai vēlāk jau varētu saprast jebkura teksta nozīmi un mērķi. Tieši tāpat ir ar medijpratību – bez pamatzināšanām nav iespējams saprast vidi, kurā dzīvojam, ka arī savu vietu tajā,” tā par medijpratības nozīmi izsakās konferences iniciatore, Tallinas Universitātes Baltijas Filmu un Mediju skolas vadītāja Katrin Saks.

Konferences programmā galvenais uzsvars likts tieši uz praktiskām radošajām darbnīcām, ko vadīs pieredzējuši skolotāji un savas jomas praktiķi no tādām valstīm kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Dānija, Somija un Anglija, tādējādi dodot iespēju skolotājiem pielietot šīs praktiskās zināšanas savās klasēs. Dalībniekiem būs iespēja apgūt kino un animācijas pamatus, kā arī, piemēram, dažādu mobilo lietotņu izmantošanu tādos mācību priekšmetos kā matemātika, literatūra, sociālās zinātnes, valodas, u.c. Otrajā dienā visiem dalībniekiem būs iespēja iepazīties un izmēģināt dažādus mācību materiālus, ko sagatavojuši kino un mediju jomas pārstāvoši uzņēmumi.

Konferences darba valoda ir angļu, igauņu un krievu (ar sinhrono tulkojumu angļu valodā).

Pilna konferences programma: https://www.tlu.ee/en/bfm/researchresearch-and-developmentmedia-literacy-reuse-and-heritage-educationfame-take-1-film-0

Konference tiek organizēta Nordplus Horizontal programmas projekta “Media Literacy, Reuse and Heritage in Education” ietvaros. Konferences norisi finansiāli atbalsta British Council pārstāvniecības Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.