ZIŅAS

Tiek aicināts iesniegt rakstus LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātnisko rakstu krājumiem

27.02.2018

Kopš 2016.gada LKA ZPC izdod divus zinātnisko rakstu krājumus, kuros publicēt savus rakstus aicināti gan pētnieki, gan topošie pētnieki, gan arī praktiķi. Katram no šiem krājumiem ir cita mērķauditorija un cita publicēšanas valoda, visi žurnālos publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Aicinām iepazīties ar LKA ZPC zinātnisko izdevumu specifiku un izvēlēties savam rakstam atbilstošāko krājumu. Viens autors var iesniegt vairākus rakstus, bet viens un tas pats raksts netiks publicēts abos krājumos.

Culture Crossroads ir starptautisks zinātnisko rakstu krājums, kas drukātā formā ticis publicēts kopš 2004.gada, bet kopš 2016.gada tiek izdots tikai elektroniskā formātā (pieejams www.culturecrossroads.lv ). Tā kā rakstu krājums Culture Crossroads paredzēts starptautiskajai mērķauditorijai, tajā tiek iekļauti raksti angļu valodā. Krājums indeksēts EBSCO Humanities Source Ultimate, ULRICH'S un Central and Eastern European Online Library (CEEOL) datubāzēs. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

  • raksts ir saistošs starptautiskajai auditorijai;
  • raksts ir labā un saprotamā angļu valodā;
  • raksts atbilst starptautiski citējamās datu bāzēs iekļauto izdevumu specifiskajiem zinātniskajiem kritērijiem.

NB! Tā kā krājums Culture Crossroads tiek gatavots iekļaušanai starptautiski citējamās datu bāzēs, krājumā publicētajiem rakstiem jāatbilst šajās datu bāzēs iekļautajiem izdevumiem izvirzītajām prasībām. Viens no būtiskākajiem kritērijiem - globāli aktuāls temats. Ja iesniegtais raksts šim kritērijam neatbilst, redkolēģija saglabā tiesības piedāvāt autoram iespēju rakstu publicēt krājumā Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi, kas orientēts uz lokālu problēmu izpēti.  

Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi ir zinātnisko rakstu krājums, kas pirmo reizi tika publicēts 2016.gadā un tiek izdots tikai drukātā formātā. Krājumā iekļauto rakstu tēmas ir saistošas vietējai pētnieku un praktiķu kopienai, un tā valoda ir latviešu. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

  • raksts ir saistošs lokālai auditorijai;
  • raksts ir gramatiski pareizā latviešu valodā un svešvārdi tajā lietoti atbilstoši vispārpieņemtajām latviešu valodas normām.

Rakstiem jābūt noformētiem atbilstoši norādījumiem (latviešu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem angļu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem?lang=en ). Recenzenti tiks piesaistīti tikai tādā gadījumā, ja raksti būs noformēti atbilstoši prasībām.


Aicinām rakstus iesniegt līdz 2018.gada 22.aprīlim, sūtot uz e-pastu zpc@lka.edu.lv ar norādi “Raksts Krustpunktiem”.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā rakstiet liga.vinogradova@lka.edu.lv