ZIŅAS

Turpinās ERAF projekta "Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana" Nr. 8.1.1.0/17/I/014 īstenošana

27.03.2018

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Kultūras koledžu turpina īstenot projektu, kura ietvaros tiks veiktas aprīkojuma un iekārtu iegādes, lai modernizētu studiju procesu.

Uz šo brīdi projekta ietvaros sagatavota dokumentācija aprīkojuma un iekārtu iegādei LKA datorklasei, kā arī noris darbs pie iepirkumu dokumentācijas izstrādes audiovizuālo studiju programmu modernizācijai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādei.

Projekts tiek īstenots no 2017. gada 29. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums LKA un LKK programmu modernizēšanai ir 670 808,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 570 186,80 EUR un valsts budžeta finansējums – 100 621,20 EUR.

 

Publicēts: 27.03.2018.