JAUNUMI

Visu jomu skolotāji aicināti pieteikties kino un mediju pratības semināram Film and Media for Education

14.02.2020

Š.g. 17. un 18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies jau otrais kino un mediju pratības seminārs skolotājiem, ko organizē Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra sadarbībā ar partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Somijas. Semināra mērķauditorija ir visu jomu un līmeņu vispārējās pamatizglītības skolu skolotāji, jo seminārā piedāvātās zināšanas var integrēt jebkurā mācību priekšmetā, vai tā būtu vēsture, literatūra, matemātika vai dabas zinātnes.

Seminārs tiek organizēts Nordplus Horizontal projekta ‘Film and media for Education. Take 2’ ietvaros. 2019. gada oktobrī norisinājās pirmais profesionālās pilnveides seminārs skolotājiem, kurā tika uzrunāti kopā 100 skolotāji no visām piecām partnervalstīm, lai 2 dienu garumā sniegtu viņiem iedvesmu un praktiskas zināšanas, kā integrēt kino un mediju pratību savās stundās un mācību saturā. 

Semināra laikā skolotājiem būs iespēja dzirdēt pieredzējušu praktiķu un kino un medijpartības ekspertu prezentācijas par to, kas ir kino un mediju pratība un kāda ir to nozīme gan skolā, gan sabiedrībā. Tāpat šo divu dienu laikā būs iespēja dzirdēt un smelties iedvesmu no skolotājiem, kas jau kopš iepriekšējā semināra pielieto iegūtās zināšanas praksē. Tā ir unikāla iespēja ne tikai iet līdzi laikam un apgūt jaunākās mācību metodes, bet arī pašiem kļūt par kino un mediju pratības vēstnešiem savā skolā, savā pilsētā un pat visā Latvijā.

Lai pieteiktos dalībai seminārā nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu un atbildēt uz jautājumu par savu motivāciju kļūt par kino un mediju pratības vēstnesi savā skolā.

Seminārs norises datums ir 2020. gada 17. un 18. aprīlis, un tā norises vieta ir Latvijas Nacionālās bibliotēka (Mūkusalas iela 3, Rīga). Semināra dalībniekiem tiks segti ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī apmaksātas pusdienas un dalība saviesīgajos vakara pasākumos.

Pilna semināra programma un praktisko darbnīcu apraksti tiks publicēti marta sākumā.

Pieteikšanās termiņš 15. marts.