Zinātniskās pētniecības centrs

Līga Vinogradova

Pētniece

Līga Vinogradova ir ieguvusi zinātniskā doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē, izstrādājot pētījumu par emociju lomu tradīcijā socioloģijas nozares ietvaros (2021.). Pētnieciskā darbība norisinājusies Latvijas Kultūras akadēmijā kā zinātniskajam asistentam. Līga ir piedalījusies gan akadēmiskajos, gan lietišķajos pētījumos, kas fokusējas uz kultūras nozares dažādiem tematiem – kultūras mantojums, kultūras patēriņš, auditorijas izpēte kultūras institūcijās un pašvaldībās.


Līgas pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un mākslas fenomenu pētniecību, emociju socioloģisku izpēti, kā arī dažādiem metodoloģiskiem aspektiem, tajā skaitā vizuālās pētniecības metodēm. Pieredzi pētniecībā Līga attīstījusi Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.) un “Apvārsnis 2020” finansētajā starptautiskajā pētniecības projektā “CoHERE: Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” (2016.–2019.).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID 0000-0002-7519-5450

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Vinogradova, Līga, Laķe, Anda. The Role of Emotions in Sustaining the Tradition: the Case of the Latvian Song and Dance Celebration. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies, vol.14, no.1. 2019. pp.1-15.  (Indexed in Scopus; China National Knowledge Infrastructure (CNKI Scholar); Educational Psychology & Administration Directory (Cabell's); Ulrich's Periodicals Directory)

Laķe, Anda, Treimane, Agnese, Vinogradova, Līga. Education as a Precondition for Sustaining the Tradition of Song and Dance Celebration. In E-book Geographical literacy and European Heritage: a challenging convention in the field of Education. Galiani, Lia, Mavrikaki, Evangelina, Skordoulis, Kostas (eds). Limassol: Solva-Tech LTD, 2018. pp. 336-366.

Vinogradova, Līga. Kolektīvu ikdienas prakses Dziesmu un deju svētku starplaikā. No: Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda (zinātn. red.). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018. 190.–250. lpp.

Hermane, Agnese, Treimane, Agnese, Vinogradova, Līga. Kolektīvu vadītāju loma Dziesmu un deju svētku procesā. No: Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda (zinātn. red.). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018. 251.–285. lpp.

Treimane, Agnese. Vinogradova, Līga. Tradīcijas koncepts un tā teorētiskā izpratne. No: Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda (zinātn. red.). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018. 31.–51. lpp.

Treimane, Agnese, Vinogradova, Līga. Bērnu un jauniešu iesaiste kā priekšnosacījums Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. No: Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda (zinātn. red.). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija.. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018. 398.–415. lpp.

Laķe, Anda, Vinogradova, Līga. Visual research methods in the study of tradition: the case of the Latvian Song and Dance Celebration. Culture Crossroads, 2016, Vol.9, pp.50.-71.

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

liga.vinogradova@lka.edu.lv