Dagnija Baltiņa

Viesprofesore

Apraksts

Dagnija Baltiņa ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore. Viņa ir ieguvusi vēstures bakalaura grādu Latvijas Universitātē un maģistra grādu kultūras mantojuma studijās Brandenburgas Tehniskajā universitātē (Vācija) un Dīkinas universitātē (Austrālija). No 2008. līdz 2016.gadam vadījusi UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, tai skaitā no 2009. līdz 2011.gadam pārstāvot Latviju UNESCO Izpildpadomē un esot tās viceprezidente. Dagnija Baltiņa ir UNESCO normatīvo instrumentu un kultūras mantojuma politikas eksperte, īpaši par UNESCO Pasaules mantojuma saglabāšanas un aizsardzības un dokumentārā mantojuma jautājumiem. Viņa regulāri piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un ekspertu darba grupās.


LEKCIJU KURSI: Kultūras mantojuma veidi un to saglabāšana

Lekciju kursi apakšprogrammās: