Ilze Zīriņa

Lektore

Apraksts

Mg. art., horeogrāfe, dejotāja, docētāja Ilze Zīriņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas lektore kopš 2021. gada (vieslektore 2007 - 2020), kur vada dejas improvizāciju un kontaktimprovizāciju.

Vadījusi laikmetīgās dejas tehniku gan LKA Latvijas Kultūras koledžā (2002-2019), gan J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2001 -2003), gan RPIVA (1998-2001). Kā mācībspēks, piedalījusies starptautiskos izglītības projektos Horvātijā, Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Slovēnijā, Somijā, Turcijā un Latvijā.

Darbojas Latvijas laikmetīgās dejas jomā kopš 1997. gada: Olgas Žitluhinas dejas kompānijas dejotāja (1997-2012), ZI temp.dance mākslinieciskā vadītāja un horeogrāfe (2004-2014), Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācijas valdes priekšsēdētāja (2004-2013), ikgadējā starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla Laiks dejot (2005 - 2008) organizatore, Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta E- Motional Bodies & Cities vadītāja Latvijā (2011 – 2013).

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2024. gadā