ZIŅAS

Aicinām pieteikt rakstus Culture Crossroads speciālizdevumam par mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekmi

20.05.2020

Aicinām iesniegt rakstus Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra zinātnisko rakstu krājuma Culture Crossroads speciālizdevumam par mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekmi. Speciālizdevuma mērķis ir analizēt un izgaismot mākslas un kultūras izglītības daudzveidīgos devumus un lomas indivīda, kopienas un nacionālā līmenī.

Plašāka informācija par gaidāmo izdevumu un rakstu pieteikšanu atrodama angļu valodā šeit.

Rakstus gaidām līdz 2020. gada 15. septembrim.


Culture Crossroads http://www.culturecrossroads.lv/ ir starptautisks, recenzēts zinātnisko rakstu krājums, kas drukātā formā ticis publicēts kopš 2004. gada, bet kopš 2016. gada tiek izdots tikai elektroniskā formātā. Žurnāls ir indeksēts vairākās starptautiskās datubāzēs (ERIH PLUS, EBSCO (Humanities Source Ultimate), ULRICH'S and Central and Eastern European Online Library (CEEOL)).

https://www.supremocontrol.com/