ZIŅAS

Aprīlī notiks LKA organizētā konference "Gadsimtu mijas smiekli"

05.02.2014

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu organizē starpdsciplināru un starptautisku konferenci "Gadsimtu mijas smiekli". Konferences norises vieta un laiks: Rīga, Latvija (Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28) 2014. gada 25. aprīlī. Darba valodas : latviešu un franču (ar sinhrono tulkojumu).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 24. februāris. Pieteikuma anketa;  Kontakti: simonasofijavalke [at] inbox.lv Vienīgais līdzeklis pret lepnību ir smiekli un vienīgais netikums, kas ir smieklīgs ir lepnība,” rakstīja Anrī Bergsons savā esejā „Smiekli” (1900). 2014. gadā – Bergsona simt piecdesmit piektajā dzimšanas gadā - mēs aicinām no jauna aktualizēt tās idejas, kas bija būtiskas viņa darbā: ko nozīmē humors, komisms, sarkasms, ironija kā filozofiskas un estētiskas kategorijas? Līdz kādai robežai mēs varam runāt par smieklu destruktīvo potenciālu un vai mūsu rīcībā vienmēr ir skaidras vadlīnijas, kas ļautu novilkt šo robežu? Kā tas veido mūs pašus un kā attīstās mijiedarbe ar sabiedrību, kurā mēs dzīvojam? Cik svarīgi ir smiekli kā kulturoloģiskas izpētes objekts un ar ko mēs riskējam, atstājot to ārpus mūsu uzmanības loka? Un visbeidzot – kāpēc smiekli vispār ir svarīgi? Ko tie nozīmē kultūras studijās ieinteresētam pētniekam? Konferences organizētāji rosina arī attīstīt tālāk Bergsona inspirētos jautājumus, aicinot pievērsties smieklu, humora un sarkasma atšķirīgajām izpausmēm literatūrā un mākslās un šo dažādo formu spējai radīt jaunas nozīmes vai raisīt jaunus pavērsienus ne vien estētiskajā, bet arī sociālajā telpā. Smiekli izsenis pieder pie ambivalentākajiem un nereti grūtāk tveramajiem fenomeniem kultūras studijās – smiekli nekad nav tikai “smiekli” (tie var būt karnevāla smiekli, tāpat - gan ierocis, gan vairogs, un nereti – abi kopā), un tas, par ko, kāpēc un kā smejas dažādas sabiedrības, bieži spēj par tām atklāt tikpat daudz kā šo sabiedrību traģēdiju un asaru vēsture. 

Konferences organizētāju izraudzītais fokuss piedāvā pievērst uzmanību jautājumam par smieklu kā estētiskas kategorijas nozīmi atsevišķās mākslinieciskajās sistēmās un kultūrās, tāpat arī kultūru tulkošanas un kultūrpārneses gaitā, - kas īpaši svarīga ir Baltijas reģiona pieredzei, jo sevišķi saistībā ar franču modernisma kultūras ienākšanu lasošās Latvijas sabiedrības redzeslokā XIX un XX gadsimta mijā. Konferences interešu lokā ir arī smieklu interpretaīvo paralēļu pētniecība frankofonajā (beļģu, šveiciešu un kanādiešu) un Baltijas valstu literatūrā.

2014. gada konferencē aicinām aktualizēt smieklus kā estetizētu protesta izpausmi un dažādās izpratnes par komiku un sarkasmu, pievēršoties Fin de siècle (19. un 20. gadsimta mijai) – laikam, kurā agrīnais modernisms dažādās mākslās meklēja jaunas formas, kā eksperimentēt ar robežu nojaukšanu starp komisko un nopietno. Tāpēc īpaši gaidīti tiek priekšlasījumi, kas piedāvā komparatīvu sastatījumu starp pieredzēm un atšķirībām Baltijas reģionā kontekstā ar frankofonās kultūras pakāpeniski augošo lomu un inspirējošo potenciālu Baltijas reģiona intelektuālajā telpā. 

Piedāvājam dažas vadlīnijas:

- Smiekli un smējējs - Smiekli un sabiedrība / smiekli kā sociāli iedarbīgs paņēmiens  - Smieklu robeža un smiekli nevietā  - Smiekli un protests - Humors, satīra, groteska, karikatūra, parodija - Asprātība un ironija - Smieklu teksts un teksta smiekli - Erotiskie smiekli - Rūgtie smiekli - Smiekli un ideoloģija - Reibuma, ārprāta un šausmu smiekli.

Konferences iecere ir aprakstāma trijos līmeņos.  1) Pievēršanās smiekliem, humoram un ironijai kā konferences tematiskajam vadmotīvam, dod iespēju iekļaut šo pēdējos gadu desmitos Rietumos plaši interpretēto un teoretizēto tēmu arī Baltijas humanitāro un mākslas pētījumu redzeslaukā.  2) Organizētāji cer aktualizēt Fin de siècle revolucionizējošo nozīmi jauna veida mākslas un literatūras formu tapšanā Baltijas reģionā un nepieciešamību no jauna Latvijas kultūratmiņā izgaismot šo vitāli svarīgo laika posmu, kas daudzējādā ziņā būtiski ietekmēja visu turpmāko literāro tradīciju. 3) Konference piedāvā jaunos skatījumos interpretēt līdz šim nereti perifērijā atstāto frankofonās literatūras iespaidu uz jaunas valodas meklējumiem Baltijas modernismā. 

Saistītās ziņas: Colloque interdisciplinaire et international: LE RIRE FIN DE SIÈCLE / GADSIMTU MIJAS SMIEKLI, Le 25 avril 2014 à Riga en Lettonie (www.fabula.org)

 

Konference tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.

Konferences organizatoriskā komiteja: Simona Sofija Valke, Latvijas Kultūras akadēmija simonasofijavalke [at] inbox.lv Pauls Daija, Latvijas Universitāte pauls.daija [at] lulfmi.lv