JAUNUMI

Izvēles kursos LKA iespēja apgūt audiovizuālu reklāmu veidošanu, ķīniešu valodu un kultūras projektu izstrādi

10.09.2018

2018. / 2019. studiju gada rudens semestrī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina apmeklēt kursus dažādās mākslas jomās, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas, ar kurām savas iemaņas spēs papildināt gan nozares profesionāļi, gan interesenti bez iepriekšējas pieredzes kultūras un mākslas jomā.

Šajā semestrī LKA sniedz iespēju interesentiem papildināt savas prasmes praktiskajā kultūras menedžmentā kursā “Kultūras projektu pieteikumu izstrāde”, kurā, praktiski darbojoties, tiks iegūtas pamatzināšanas projektu pieteikumu izstrādē, projekta atskaišu, autoratlīdzības līgumu sagatavošanā, kā arī dažādu finansējuma avotu specifikā. Zināšanas par audiovizuāla darba ražošanas pamatprincipiem – scenārija analīzi, ražošanas plāna izstrādi un laika menedžmentu – sniegs producente Daiga Livčāne kursā “Plānošana audiovizuālā darba izveidē”. Iegūt praktiskas zināšanas būs iespējams arī LKA Nacionālās filmu skolas vadītāja Jāņa Putniņa vadītajā kursā “Audiovizuālu reklāmu veidošana”, kura laikā studentiem būs jāizveido pabeigts audiovizuāls darbs, kas balstīts audiovizuālu reklāmu veidošanas un izteiksmes līdzekļu analīzē.

Daudz teorētiskākas zināšanas piedāvā apgūt Jāņa Ozoliņa, Annas Auziņas un Ingas Pērkones-Redovičas vadītais kurss “Ievads dzimtes studijās”. Tas balstīts starpdisciplinārā pieejā, kas orientēta uz mākslas darbu analīzi, ar mērķi sniegt izpratni par atšķirīgām pieredzēm, kā dzimums un dzimte mijiedarbojas ar citām sociālajām identitātēm un kā tās tiek reprezentētas mākslā. Savukārt ar vadošajām skatuves mākslas institūcijām un personībām, kas noteikušas teātra mākslas virzību no pirmsākumiem līdz mūsdienām iepazīstinās Jānis Siliņš kursā “Latviešu teātra vēsture”.

Jaunas valodu prasmes šajā semestrī iespējams apgūt trīs valodās – spāņu, itāļu un ķīniešu. Savukārt interesenti ar priekšzināšanām, kuriem tuvāka ir jaunrade, aicināti pievienoties radošās darbnīcas zviedru valodā, itāļu valodas ar dziesmu un spāņu teātra darbnīcas nodarbībām. Dziļāku izpratni par aktuālajiem kultūras procesiem dažādās Eiropas valstīs būs iespējams gūt kursos “Aktualitātes Francijā”, “Francija Eiropas un pasaules kontekstā” un “Vācvalodīgā kultūrtelpa”.

Kursu “Publiskās runas pamati” šajā semestrī pasniegs LKA emeritētā profesore Aina Matīsa. Pasniedzējas vadībā būs iespējams attīstīt publiskās runas un komunikācijas prasmi caur savstarpēju saziņu, iegūt zināšanas par balss un runas aparāta darbību, ka arī attīstīt prasmi analizēt tekstu un publiski runāt.

LKA sadarbības augstskolu (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departaments, LKA Latvijas Kultūras koledža, Rīgas Tehniskā universitāte) studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas. Pārējiem viesstudentiem par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: http://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/izveles-kursi-viesstudentiem/.  Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā ir iekļautas ziņas par tās saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu, un kvalifikāciju, kā arī studiju kursa vērtējumu.

Reģistrēties kursu apmeklējumam iespējams LKA Studiju daļā no 10. līdz 21. septembrim. (Ance Kristāla, 31. kab., ance.kristala@lka.edu.lv, tālr. 67140174).