JAUNUMI

No 19. līdz 23. augustam notiek uzņemšana LKA maģistra un doktora studiju programmās

15.08.2019

Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) no 19. līdz 23. augustam norisinās uzņemšana maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments” (studijas vācu valodā) un doktora studiju programmā “Mākslas”.

Vācu valodā realizētā apakšprogramma “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments”  sagatavo konkurētspējīgus mediju un kultūras menedžerus, kuri spēj darboties visdažādākajās kultūras nozarēs un gūt panākumus modernā Eiropas kultūras telpā visdažādākajās kultūras nozarēs. Līdzās teorētiskām zināšanām, studiju procesā īpaši izcelts ir praktiskās darbības faktors – studenti darbojas dažādos projektos un veic praksi kādā no plašā klāstā piedāvātām institūcijām Vācijā.

Apakšprogrammu vada Latvijas un Vācijas mācību spēki. Lielākā daļa no viņiem ir aktīvi praktiķi, kas ieguvuši vadošu pozīciju savā nozarē. Vienlaikus visiem ir bagāta pedagoģiskā pieredze starptautiskās augstskolās un universitātēs. Vairāk par studijām: http://www.kulturmedien-riga.de/.

LKA ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu nozarē Kultūras teorijas apakšnozarē. LKA doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro zinātņu un to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

Pieteikumus studijām iespējams iesniegt no plkst. 10.00 līdz 16.00 LKA Ludzas ielā 24 (3. stāvs, 30. kabinets).

Lai pieteiktos studijām, jāsagatavo CV un motivācijas vēstule (Starptautiskā mediju un kultūras menedžmenta studijās vācu valodā), kā arī jāpārskaita reģistrācijas maksa uz LKA mājaslapā norādīto kontu, jāsagatavo maksājuma izdruka un jādodas uz LKA, līdzi ņemot 2 fotogrāfijas, pasi, izglītības dokumentus (kopijas iespējams izgatavot uz vietas). CV un motivācijas vēstuli jāiesniedz gan izdrukās, gan elektroniskā formātā, sūtot paula.podniece@lka.edu.lv.

Par pieteikšanos studijām

Maģistra studijas “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments”: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/starptautiskais-mediju-un-kulturas-menedzments-vacu-valoda/

Doktora studijas “Kultūras teorija”: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/doktora-studijas/kulturas-teorija/