Dainis Juraga

Docents

Apraksts

Operators Dainis Juraga (Mg.art.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs un docētājs. 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Audiovizuālā māksla Uzņemšana katru gadu
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2024. gadā