Dārta Ceriņa

Vieslektore

Apraksts

Dārta Ceriņa darbojas galvenokārt kino un teātra pētniecībā, žurnālistikā un kritikā, attīstot starpdisciplināras pieejas un īstenojot tās praksē. Kopš 2020. gada lektore Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), bet no 2017. gada – zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā.

Šobrīd raksta maģistra darbu, drīzumā absolvējot Tartu Universitātes maģistrantūras studijas semiotikā. 2017. gadā absolvējusi LKA bakalaura programmu “Audiovizuālās uz skatuves mākslas teorija”. Pēdējo gadu laikā Ceriņa papildinājusi zināšanas, piedaloties skatuves un audiovizuālajai mākslai veltītās zinātniskajās konferencēs, festivālos un meistarklasēs gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Ceriņa bijusi viena no programmas veidotājām un komunikācijas izstrādātājām Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam (Baltic Sea Docs), kā arī organizējusi vairākas zinātniskās konferences un meistarklases un radošās producentes statusā arī mākslas notikumus. Veidojusi jaunā teātra festivālu “Homo Novus” un bijusi resursu speciāliste, producente Latvijas Jaunā teātra institūtā. Šobrīd strādā Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā (Riga IFF) kā kuratore.


LEKCIJU KURSI: Mūsdienu audiovizuālās un skatuves mākslas teorijas un pētniecība: virzieni, koncepti, metodes, Kultūras sugu zīmju sistēmas un modeļi, Semiotic Perspectives On Culture and Arts

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2024. gadā