Ilze Norvele

Docente

Apraksts

Ilze Norvele kopš 2004. gada Latvijas Kultūras akadēmijā pasniedz angļu valodu. Ilze Norvele ieguvusi izglītības maģistra grādu Ņujorkas Štata Universitātē Bufalo, ASV, maģistra grādu konferenču tulku izglītībā Ženēvas Universitāte (Šveice), kā arī pedagoģijas doktora grādu LU Pedagoģijas un Psiholoģijas institūtā pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē (promocijas darbs „Pieaugušo mācīšanās stratēģijas tālmācības studijās” (2007)). Pētnieciskās intereses: pieaugušo izglītība, mācīšanās prasmes, tulkošanas studijas. Līdzās pedagoģiskajai darbībai nodarbojas ar konferenču tulkošanu, piedalās radošos projektos.

___________________________

Lekciju kursi: Angļu valoda kā svešvaloda, Tulkošana 3 (Ievads konferenču tulkošanā).

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu