Jānis Putniņš

Lektors

Apraksts

Kino režisors Jānis Putniņš (Mg.art.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas vadītājs un docētājs Audiovizuālās mākslas katedrā.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Audiovizuālā māksla Uzņemšana katru gadu
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2024. gadā