ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija aicina maģistra studiju interesentus uz konsultāciju un filmu vakaru

18.06.2018

Ceturtdien, 2018. gada 28. jūnijā plkst. 17:00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) dārzā, Ludzas ielā 24, notiks konsultācija maģistra studiju interesentiem. Konsultācijā stāstīs par uzņemšanu un iestājpārbaudījumiem maģistra studiju apakšprogrammās – “Kultūras menedžments un radošās industrijas” un “Kultūras un starpkultūru studijas”. Uzņemšana maģistra studijās notiks no š.g. 26. jūnija līdz 7. jūlijam. Pēc konsultācijas, no plkst. 18:30 līdz 19:30 notiks kino seanss, kurā iekļautas LKA absolventu filmas. 

Lai pieteiktos konsultācijai, lūgums iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/LKA_konsultacija

Maģistra studiju apakšprogramma “Kultūras menedžments un radošās industrijas” nodrošina zināšanas, kas būtiskas darbojoties gan kultūras, gan uzņēmējdarbības jomās. Teorētiskā un praktiskā līmenī studējošie apgūs gan kultūras menedžmentu, kultūras projektu vadību, kultūrpolitiku, kultūras mārketingu, kultūras ekonomiku, gan uzņēmējdarbību, radošo industriju biznesa modeļus, radošo industriju tiesības, zīmolvedību, digitālo mārketingu, dizainu u.c. Apakšprogrammas absolventi spēs radīt inovatīvu piedāvājumu dažādās radošo industriju jomās, piesaistīt finansējumu un sadarbības partnerus biznesa ideju, kultūras un radošo industriju projektiem, organizēt vietēja un starptautiska līmeņa kultūras pasākumus.

Kā programmas mērķauditoriju redzam atvērtus, aktīvus, uzņēmīgus cilvēkus bez un ar pieredzi kultūras organizāciju darbā, projektu īstenošanā, uzņēmējdarbībā ar dažādu iepriekšējo studiju pieredzi, jo kultūras menedžmenta un radošo industriju sektora lielā daudzveidība, ļauj rast pielietojumu visdažādākajām zināšanām un prasmēm. Vairāk par Kultūras menedžmentu un radošajām industrijām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/kulturas-menedzments-un-radosas-industrijas/

Apakšprogrammas “Kultūras un starpkultūru studijas” mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par Latvijas un pasaules kultūras un mākslas procesiem, kā arī kultūras diplomātiju, lai sagatavotu konkurētspējīgus, analītiski domājošus kultūras speciālistus darbam gan vietējā, gan starptautiskajā kultūras vidē. Studijas apakšprogrammā “Kultūras un starpkultūru studijas” ir iespēja apgūt kultūras diplomātijas un starpkultūru attiecību teoriju un praksi, kultūrpolitiku un kultūras projektu vadību, iegūtās zināšanas izmantojot praksē vietēja un starptautiska mēroga kultūras organizācijās un projektos. Vienlaikus apakšprogramma nodrošina padziļinātas zināšanas par modernās un postmodernās kultūras daudzveidīgajiem aspektiem. Studiju saturā iekļauta svešvalodu zināšanu pilnveide, starptautisko tiesību pamatnostādņu un diplomātiskā protokola apguve, kā arī citi studiju kursi, kas izkopj studējošā teorētiskās spējas un praktiskās iemaņas, ļauj studentiem likt lietā svešvalodu zināšanas un parādīt sagatavotību diplomātisko attiecību darbam starptautiskajā kultūras vidē un liela mēroga kultūras projektu īstenošanā. Vairāk par Kultūras un starpkultūru studijām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/kulturas-un-starpkulturu-studijas/

Maģistra studiju procesā piedalās gan LKA docētāji – prof. Rūta Muktupāvela, prof. Anda Laķe, prof. Inga Pērkone-Redoviča, prof. Zane Šiliņa, prof. Daina Teters, doc. Astrīda Rogule, doc. Agnese Hermane, lekt. Līga Vinogradova, lekt. Kristīne Freiberga, gan vieslektori - nozarē pieredzējuši profesionāļi – Sandis Voldiņš, kurš vairāk nekā 15 gadus strādājis Kultūras ministrijā (KM) un vairākus gadus bijis KM valsts sekretāra amatā (studiju kurss “Praktiskā kultūrpolitika”), mākslas zinātniece un izstāžu kuratore Helēna Demakova (“Laikmetīgās mākslas vēsture”), kādreizējais LR Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs un mediju eksperts Roberts Putnis (“Mediju teorija un industrija”), viena no Latvijas pazīstamākajām un veiksmīgākajām mūzikas menedžerēm Guna Zučika, kura ilgus gadus bijusi grupas "Prāta vētra" menedžere starptautisko sakaru veidošanā, bet kopš 2015. gada rudens strādā tikai ar grupu "Carnival Youth”, u.c.

Ar studējošiem turpinās strādāt arī Franss Brouvers (Frans Brouwer), kurš kā viesprofesors LKA darbojas jau četrus gadus, viņš pasniedz arī vairākās augstskolās Eiropā – Nīderlandē, Horvātijā, Slovēnijā un Austrijā. F. Brouvers organizējis vairākus vērienīgus festivālus, koncertus un operas projektus dažādās Eiropas valstīs. Sadarbojas ar Eiropas Komisiju kā projektu vērtēšanas eksperts. Plānoti arī citi vieslektori.

Konsultācijā tiks stāstīts par studiju procesu, lekciju kursiem un plānojumu, apakšprogrammu prasībām un iestājpārbaudījumiem, būs iespējams tikties ar apakšprogrammu vadītājiem.  Konsultācijas noslēgumā LKA dārzā no plkst. 18:30 līdz 19:30 notiks kino seanss, kurā iekļautas LKA absolventu filmas “ExĀmens” (režisore Inese Kļava, 2005), “Sērkociņi” (režisors Didzis Eglītis, 2007) un “Mēness nogurdinātais” (režisore Dace Pūce, 2015).

Maģistra līmeņa studijās 2018. gadā notiks studējošo uzņemšana arī jaunā programmā “Audiovizuālā un skatuves māksla”, kas ir iesniegta licencēšanai. Vairāk: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/audiovizuala-un-skatuves-maksla/

Detalizētāka informācija par uzņemšanu LKA maģistra studijās 2018. gadā: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/uznemsana-lka/