ZIŅAS

Noslēdzies Erasmus+ mobilitātes konkurss

15.03.2018

Noslēdzies Erasmus+ programmas konkurss 2018./2019. akadēmiskajam gadam. Ir saņemti pavisam 58 pieteikumi studiju braucieniem, 1 pieteikums praksēm ārvalstu institūcijās un 13 pieteikumi absolventu praksēm. Pamatojoties uz Studiju programmu padomes sēdes 2018. gada 15. marta protokolu Nr. 4-33/18-036, Erasmus+ studijām, praksēm un absolventu praksēm ir apstiprināti vai iekļauti rezerves sarakstā sekojoši Latvijas Kultūras akadēmijas studenti:

Apstiprināto studentu saraksts (128,0 KB)

 

Piemērotie vērtēšanas kritēriji:

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 punkti.

Studiju un prakšu periodiem netika apstiprināti studenti, kuru kopējais punktu skaits nepārsniedza 50 punktu barjeru.

 

Informācija tiks izsūtīta arī katram studentam individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.