Zane Daudziņa

Asociētā profesore

Apraksts

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru kursu studentiem. Skatuves runas pasniedzēja māca topošajiem aktieriem ķermeņa atbrīvošanās paņēmienus, palīdz apgūt pareizu elpošanu, nostāda balsi, paplašina diapazonu, attīsta artikulāciju un veicina teksta loģiskās analīzes izpratni.

Pēdējos gados Zane Daudziņa kā režisore iestudē dažādus literāros darbus Latvijas Radioteātrī, kur lomās aicina piedalīties savus aktiera specialitātes studentus.

Kopš 2014. gada kā izvēles kursu vada praktiskās runas nodarbības pārējo Akadēmijas specialitāšu studentiem. Šo lekciju un praktisko grupas nodarbību mērķis ir sagatavot audzēkņus veiksmīgai publiskās uzstāšanās praksei.

2017. gadā Zane Daudziņa pabeidza studijas Akadēmijas Kultūras teorijas doktorantūrā un pastiprināti pēta skatuves runas attīstību Latvijas kultūrvēsturiskajā kontekstā. Viņas promocijas darbs “Aktieru runa latviešu teātrī 21. gadsimtā” ir praktiski pabeigts un 2021. gadā tiks nodots aizstāvēšanai.

Z.Daudziņa regulāri vada publiskās runas seminārus uzņēmumu vadītajiem, banku darbiniekiem, skolotājiem, kultūras darbiniekiem, ierēdņiem un daudzu citu profesiju pārstāvjiem visā Latvijā, kā arī vada praktiskās runas nodarbības radio un TV moderatoriem un korespondentiem. Paralēli zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai Z. Daudziņa darbojas dažādos teātra un televīzijas projektos kā aktrise. 2014. gadā saņēmusi Nacionālo TV skatītāju balvu “Zelta Vilnis” nominācijā “Gada pašmāju seriālu aktrise 2013/1014”.

LEKCIJU KURSI: Skatuves runa un metodika; Balss kustībā; Publiskā runa.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu