Zane Daudziņa

Docente

Apraksts

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem. Skatuves runas pasniedzēja māca topošajiem aktieriem ķermeņa atbrīvošanās paņēmienus, palīdz apgūt pareizu elpošanu, nostāda balsi, paplašina diapazonu, attīsta artikulāciju un veicina teksta loģiskās analīzes izpratni. Kopš 2014. gada kā izvēles kursu vada praktiskās runas nodarbības pārējo Akadēmijas specialitāšu studentiem. Šo lekciju un praktisko grupas nodarbību mērķis ir sagatavot studentus veiksmīgai publiskās uzstāšanās pieredzei. 2014. gadā Zane Daudziņa uzsāka studijas Akadēmijas Kultūras teorijas doktorantūrā, lai pastiprināti pētītu skatuves runas attīstību Latvijas kultūrvēsturiskajā kontekstā. Z.Daudziņa regulāri vada publiskās runas seminārus uzņēmumu vadītajiem, banku darbiniekiem, skolotājiem, kultūras darbiniekiem, ierēdņiem un daudzu citu profesiju pārstāvjiem visā Latvijā, kā arī vada praktiskās runas nodarbības radio un TV  moderatoriem un korespondentiem. Paralēli zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai Z.Daudziņa darbojas dažādos teātra un televīzijas projektos kā aktrise. 2014. gadā saņēmusi Nacionālo TV skatītāju balvu “Zelta Vilnis” nominācijā “Gada pašmāju seriālu aktrise 2013/1014”.

_______________________

Lekciju kursi: Skatuves runa un metodika, Praktiskā runa, no 2015.gada septembra - Balss kustībā”.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2021. gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana 2020. gadā // Programma ir iesniegta licencēšanai