Līga Ulberte

Asociētā profesore

Apraksts

Līga Ulberte, KTV katedras asociētā profesore kopš 2015.gada, ir viena no vadošajām personībām latviešu teātra zinātnes un kritikas laukā. L.Ulberte 2007.gadā ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēsturē un teorijā Latvijas Universitātē. Kā pētniece darbojas LU Humanitāro zinātņu fakultātē, kā arī 2009.- 2010. un 2012.-2013. gadā bijusi viesdocente Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro pētījumu institūta Austrumeiropas reģionālo studiju programmā Minsterē (Vācija).

Līga Ulberte regulāri raksta par teātra iestudējumiem, piedalās zinātniskās konferencēs, publicē zinātniskus rakstus, kā arī piedalās starptautiskos un valsts pētījumu projektos. Līga Ulberte ir teātra aktuālo procesu internetvietnes www.kroders.lv  galvenā redaktore. Vairākkārt bijusi Latvijas profesionālo teātru jauniestudējumu skates “Spēlmaņu nakts” ekspertu komisijas locekle. Kopš 2012.gada L. Ulberte  ir Latvijas Teātra darbinieku savienības (LTDS) Kritikas sekcijas priekšsēdētāja.

 

Lekciju kursi:

Drāmas teorija, Pasaules teātra vēsture, Seminārs teksta analīzē, Kritikas praktikums, Drāma un drāmas teorija 21.gadsimta kontekstā.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu