Līga Ulberte

Profesore

Apraksts

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, Kultūras teorijas un vēstures katedras profesore, un Zinātniskās pētniecības centra pētniece kopš 2015. gada, teātra zinātniece un kritiķe.

1997. gadā absolvējusi mākslas zinātņu maģistra studiju programmu Latvijas Universitātē. 2007. gadā ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu teātra un kino vēsturē un teorijā par promocijas darbu “Episkā teātra pieredze pēckara Eiropā un Latvijā: galvenās tendences”. No 1997. līdz 2021. gadam docējusi teātra un literatūras vēstures un teorijas kursus visu līmeņu baltu filoloģijas studiju programmās Latvijas Universitātē.

Regulāri darbojas aktuālajā teātra kritikā, bijusi vairākkārtēja Latvijas profesionālo teātru jauniestudējumu skates “Spēlmaņu nakts” žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Valsts Kultūrkapitāla fonda teātra nozares eksperte, Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes locekle. 2011. gadā kopā ar domubiedriem izveidojusi teātra portālu kroders.lv un bijusi tā pirmā galvenā redaktore.

Zinātniskās intereses saistītas ar Latvijas un Eiropas teātra vēstures un laikmetīgo procesu pētniecību. Kolektīvo monogrāfiju “20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā” (2002), “Teātra režija pasaulē II” (2011), “Latvijas jaunā režija” (2015), “100 izcili Latvijas aktieri” (2018), “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” (2018), “Contemporary Latvian Theatre” (2020), “Latvijas kultūras vēsture” (2021) u.c. līdzautore.


LEKCIJU KURSI: Drāmas teorija, Pasaules teātra vēsture, Seminārs teksta analīzē, Laikmetīgā dramaturģija un drāmas teorija, Laikmetīgā skatuves māksla

Lekciju kursi apakšprogrammās: