Raimonds Briedis

Profesors

Apraksts

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c. Par "Latviešu literatūras hroniku" 2007. gadā R. Briedis saņēmis "Literatūras gada balvu 2006" literatūrzinātnē.  Raksti publicēti periodikā un zinātniskos izdevumos. Sastādījis grāmatas un rakstu krājumus: “Latviešu romānu rādītājs” (2014), „Latviešu literatūra” (1994–1995) “Jaunākā latviešu literatūra” (1996, 1997, 2001, 2002), „Pazīstamāko latviešu dzejoļu simts” (2004),  „Latviešu zelta stāsti” (2007) u.c. Literatūrzinātnieks R. Briedis kopš 1989. gada ir pētnieks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (LFMI). No 1998. līdz 2009. gadam bijis redaktors LFMI žurnālā “Letonica”. Kā eksperts piedalījies Latvijas kultūras kanona izveides darba grupā. Darbojies Valsts Kultūrkapitāla fonda ekspertu komisijā literatūras nozarē. 

_______________________

Lekciju kursi: Latviešu literatūras vēsture, Literatūras teorija.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2021. gadā
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Tradicionālā kultūra un latviešu folklora Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Spānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (apakšnozare - Kultūras teorija) Uzņemšana 2020 gadā