Raimonds Briedis

Profesors

Apraksts

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c. Par "Latviešu literatūras hroniku" 2007. gadā R. Briedis saņēmis "Literatūras gada balvu 2006" literatūrzinātnē.  Raksti publicēti periodikā un zinātniskos izdevumos. Sastādījis grāmatas un rakstu krājumus: “Latviešu romānu rādītājs” (2014), „Latviešu literatūra” (1994–1995) “Jaunākā latviešu literatūra” (1996, 1997, 2001, 2002), „Pazīstamāko latviešu dzejoļu simts” (2004),  „Latviešu zelta stāsti” (2007) u.c. Literatūrzinātnieks R. Briedis kopš 1989. gada ir pētnieks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (LFMI). No 1998. līdz 2009. gadam bijis redaktors LFMI žurnālā “Letonica”. Kā eksperts piedalījies Latvijas kultūras kanona izveides darba grupā. Darbojies Valsts Kultūrkapitāla fonda ekspertu komisijā literatūras nozarē. 

_______________________

Lekciju kursi: Latviešu literatūras vēsture, Literatūras teorija.

Lekciju kursi apakšprogrammās: