Daina Teters

Profesore

Apraksts

Zinātniskie grādi: Dr. Phil.

Valodu prasme: latviešu, vācu, franču, katalāņu, angļu, spāņu, krievu

Pedagoģiskā pieredze: 30 gadi

Svarīgākās profesionālās un sabiedriskās aktivitātes, aktuālākās publikācijas, radošā darbība, darbība projektos: Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle,  starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pēdējo gadu publikācijas:

 • Daina Teters. Space as if it were empty. Emptiness. In: Marcos, Isabel (Ed.) La vitesse des signes (The Speed of Signs)// Collection Riflessi. Roma: Aracne editrice, 2015, ISBN 978-88-548-x, Quadrilingue: Français, Anglais, Espagnol et Portugais
 • Some Peculiarities of Verbalising the Concepts of Centre and Periphery in the Strategies of the Avant-garde. In Bäckström, Per & Benedikt Hjartarson. Decentering the Avant-garde. Amsterdam&New York: Rodopi, 2014
 • Dievišķā atblāzma naudas zīmē. Grām. Umblija, Ramona (Sast.) Ls 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi, Rīga: Latvijas Banka, 2013, ISBN 978-9984-888-25-5, 6.-11.lpp.
 • Semiotic Greediness for Dreams. In Ernest W.B. Hess-Lüttich (ed.) Sign Culture - ZeichenKultur, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012, ISBN 978-3-8260-5067-1, pp. 381-396
 • Space as if it were empty: Emptiness. In Proceedings of the Ist European Regional Congress of X AISV-IAVS 2011, Lisbon, Portugal, 26-28 September 2011/e-book
 • De l’homme comme être incomplete à l’homme comme être manqué. In José Enrique Finol (Ed.) Epistémè., Nr. 6., Semiotics of Body. 2011. Korea: University of Korea, pp.143-171
 • The Semiotics of Paths, Roads and Streets. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, N. 18, 2011, Wien, http://www.inst.at/trans/18Nr/II-1/teters18.htm
 • Imaginary architecture and the verbal description of emptiness: Paths, roads, and streets – a research communiqué. In: Wąsik, Zdzisłav (Ed.) Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. Frankfurt am Main: Peter Lang /Internationaler Verlag der Wissenschaften/, 2011., 181.- 194., ISBN 978-3-631-61626-0
 • The city as a space and the space in the city: A semiotic inquiry into the formation of Riga. In: Wąsik, Zdzisłav (Ed.) Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. Frankfurt am Main: Peter Lang /Internationaler Verlag der Wissenschaften/, 2011., 73.- 103., ISBN 978-3-631-61626-0
 • Daina Teters (Ed.). Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Metaphors. Riga: Technical University of Riga, 2010, ISBN 978-9984-32-221-6
 • Daina Teters (Ed.)  Metamorphoses of the Mind: Out of one’s Mind, Losing one’s Mind, Light-mindedness, Mindlessness. Proceedings of the International Research Conference., Technical University Riga/ “Atēna”, 2008, 250 pages, ISBN: 978-9984-32-183-7

Piešķirtie apbalvojumi: 2009. gadā Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā, ASV, īstenā locekļa goda nosaukums un medaļa

Docētie studiju kursi LKA:

bakalauriem - Kultūras semiotika, 20. gadsimta filozofija, Psihoanalīze un kultūra; maģistriem - Modernisms un modernitāte, Semiotikas speckurss

 

Mācot citiem, vieglāk dzīvot ilūzijā, ka pats mācies. 

Lekciju kursi apakšprogrammās: