Daina Teters

Profesore

Apraksts

Zinātniskie grādi: Dr. Phil.

Valodu prasme: latviešu, vācu, franču, katalāņu, angļu, spāņu, krievu

Pedagoģiskā pieredze: 30 gadi

Svarīgākās profesionālās un sabiedriskās aktivitātes, aktuālākās publikācijas, radošā darbība, darbība projektos: Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle,  starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pēdējo gadu publikācijas:

 • Daina Teters. Space as if it were empty. Emptiness. In: Marcos, Isabel (Ed.) La vitesse des signes (The Speed of Signs)// Collection Riflessi. Roma: Aracne editrice, 2015, ISBN 978-88-548-x, Quadrilingue: Français, Anglais, Espagnol et Portugais
 • Some Peculiarities of Verbalising the Concepts of Centre and Periphery in the Strategies of the Avant-garde. In Bäckström, Per & Benedikt Hjartarson. Decentering the Avant-garde. Amsterdam&New York: Rodopi, 2014
 • Dievišķā atblāzma naudas zīmē. Grām. Umblija, Ramona (Sast.) Ls 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi, Rīga: Latvijas Banka, 2013, ISBN 978-9984-888-25-5, 6.-11.lpp.
 • Semiotic Greediness for Dreams. In Ernest W.B. Hess-Lüttich (ed.) Sign Culture - ZeichenKultur, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012, ISBN 978-3-8260-5067-1, pp. 381-396
 • Space as if it were empty: Emptiness. In Proceedings of the Ist European Regional Congress of X AISV-IAVS 2011, Lisbon, Portugal, 26-28 September 2011/e-book
 • De l’homme comme être incomplete à l’homme comme être manqué. In José Enrique Finol (Ed.) Epistémè., Nr. 6., Semiotics of Body. 2011. Korea: University of Korea, pp.143-171
 • The Semiotics of Paths, Roads and Streets. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, N. 18, 2011, Wien, http://www.inst.at/trans/18Nr/II-1/teters18.htm
 • Imaginary architecture and the verbal description of emptiness: Paths, roads, and streets – a research communiqué. In: Wąsik, Zdzisłav (Ed.) Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. Frankfurt am Main: Peter Lang /Internationaler Verlag der Wissenschaften/, 2011., 181.- 194., ISBN 978-3-631-61626-0
 • The city as a space and the space in the city: A semiotic inquiry into the formation of Riga. In: Wąsik, Zdzisłav (Ed.) Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. Frankfurt am Main: Peter Lang /Internationaler Verlag der Wissenschaften/, 2011., 73.- 103., ISBN 978-3-631-61626-0
 • Daina Teters (Ed.). Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Metaphors. Riga: Technical University of Riga, 2010, ISBN 978-9984-32-221-6
 • Daina Teters (Ed.)  Metamorphoses of the Mind: Out of one’s Mind, Losing one’s Mind, Light-mindedness, Mindlessness. Proceedings of the International Research Conference., Technical University Riga/ “Atēna”, 2008, 250 pages, ISBN: 978-9984-32-183-7

Piešķirtie apbalvojumi: 2009. gadā Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā, ASV, īstenā locekļa goda nosaukums un medaļa

Docētie studiju kursi LKA:

bakalauriem - Kultūras semiotika, 20. gadsimta filozofija, Psihoanalīze un kultūra; maģistriem - Modernisms un modernitāte, Semiotikas speckurss

 

Mācot citiem, vieglāk dzīvot ilūzijā, ka pats mācies. 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Uzņemšana 2020. gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Uzņemšana 2021. gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2022. gadā
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Teātra māksla (specializācijas – laikmetīgās dejas māksla un laikmetīgās dramaturģijas teksti, teātra režija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Muzeju un kultūras mantojuma studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras teorija Uzņemšana 2020 gadā