Daina Teters

Profesore

Apraksts

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

No 2004. līdz 2012. gadam bija Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore studiju un zinātniskajā un mākslinieciskajā darbā. 2004. gadā Lionā ievēlēta Starptautiskajā semiotisko pētījumu asociācijā (Parīze, Francija), kurā ir šīs organizācijas valdes locekle un starptautiskā eksperte semiotikā. Vairāk kā desmit gadus ir Starptautiskā Komunikoloģijas institūta (Vašingtona, ASV) vēlētā locekle un Kultūras mantojuma akadēmijas (Somija-Grieķija) Starptautiskās zinātniskās padomes locekle. 2005. gadā starptautisko zinātnisko asociāciju izvērtēšanai piedāvāja metadisciplināru pētījumu veidu MetaMind, kura ietvaros organizēja sešus starptautiskus zinātniski - mākslinieciskus projektus. Angļu valodā izdotas trīs šī projekta grāmatas - Metamorphoses of the Mind: Out of one’s Mind, Losing one’s Mind, Light-mindedness, Mindlessness (2008), Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Metaphors (2010), Metamorphoses of the Absolute (2018), bet sagatavošanā ir vēl divas. Strādā starpvalstu zinātniskos projektos un zinātniskos rakstus raksta galvenokārt vācu, angļu, franču un katalāņu valodā.

Pētnieciskās intereses saistītas ar teorētisko un kultūras semiotiku, īpaši laika un telpas semiotiku un semiotikas pielietojuma iespējām zinātnes filozofijā. Kopš darba pie habilitācijas darba nezūdoša ir interese par zinātņu metodoloģijas problēmām, XX/XXI gadsimtu domājuma stratēģijām, kā arī aizmirstām un vēl neapzinātām idejām.

LEKCIJU KURSI: Kultūras semiotika; 20. gadsimta domāšanas tradīcijas kultūras stratēģijās; 20. gadsimta filozofija;
Psihoanalīze un kultūra; Modernisms un modernitāte; 21. gadsimta filozofija un māksla; Pētījumi
mākslas un humanitārajās zinātnēs: specifika, teorijas, metodes.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2026. gadā
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija Uzņemšana katru gadu
Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2024. gadā
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" Uzņemšana katru gadu